• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Lasten päivähoitopalvelut

Rovaniemen kaupungin lasten päivähoito tarjoaa lapsiperheille päivähoitopalveluja lasten ja perheiden tarpeiden mukaisina toimintamuotoina ja -aikoina lasten päivähoidosta annetun lain mukaisesti. 
Päivähoito ja esiopetus järjestetään lähi-, alue- ja keskitettynä palveluna niin, että turvataan kuntalaisille palvelujen hyvä laatu ja saatavuus. Lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Päivähoitopalvelut vastaa lapsen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kuntoutuksen tarpeisiin ja tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Toiminta perustuu säädöksiin ja ohjaaviin asiakirjoihin. Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon niiden ennaltaehkäisevä ja varhaisen puuttumisen vaikutus samoin kuin myös palveluiden toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus.

 

Päivähoidon hyvä aloitus

Lapsen aloittaessa päivähoidon tavoitteena on, että tulo päivähoitoon olisi mahdollisimman helppoa. Tutustumiskäynnit ovat tärkeitä ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidossa. Vanhempien ja työntekijöiden keskinäinen luottamus luo perustan hyvälle kasvatuskumppanuudelle, joka alkaa ensimmäisessä tapaamisessa. Tuolloin käytävässä aloituskeskustelussa sovitaan lapsen kasvuun, oppimiseen ja hoitoon liittyvistä asioista.Esitteet
 
   
Varhaiskasvatus, suomi
 
   
Varhaiskasvatus, englanti

 

 
   

Varhaiskasvatus, ruotsi

 

 
   

Varhaiskasvatus, saame

 

 

Varhaiskasvatus, venäjä

 


Ota yhteyttä

Palveluohjaus

Hallituskatu 7, 1. krs
016 322 6600
klo 9 - 14

Hoitopaikkakyselyt ja hoitopaikkoihin sijoittaminen:
Palveluohjaajat: 
Ulla Haaranen (huone 1024B)
Pirjo Niskavaara (huone 1025)  
Maritta Piittinen (huone 1026)


Sähköposti:
varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi

Päivähoitomaksuasiat:  
Asiakassihteerit:
Paula Inkeröinen (huone 1024)
050 315 1302  
Päivi Tölli (huone 1029)
050 315 1301

etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi