• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito

Varhaisvuosien erityiskasvatus

Osa päivähoidossa olevista lapsista tarvitsee erityistä tukea omassa kasvussaan ja kehityksessään.
Päivähoidon tukitoimien avulla pyritään edistämään lapsen suotuisaa kehitystä ja kuntoutusta.

Erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja/tai esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

Erityispäivähoidon järjestelyt Rovaniemellä

Kun lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta vamman, pitkäaikaissairauden tai muun syyn johdosta pyrimme yhdessä vanhempien kanssa löytämään lapselle sopivan hoitopaikan. Erityislastentarhanopettaja on mukana tukemassa lapsen hyvää päivähoitoa hoitosuhteen alusta alkaen.

Alueelliset erityisryhmät:

Keskusta-Ounasjoki

Kivalonpuiston päiväkoti integroitu erityisryhmä ja pienryhmä
Vaaranlammen päiväkoti pienryhmä
Lapinrinteen päiväkoti pienryhmä
Ylikylän päiväkoti pienryhmä
Teerikallion päiväkoti integroitu erityisryhmä

Ounasvaara-Alakemijoki

Rantavitikan päiväkoti pienryhmä
Ounasrinteen päiväkoti pienryhmä
Kiekerön päiväkoti integroitu erityisryhmä


Saarenkylä-Yläkemijoki

Saarenputaan päiväkoti intergroitu erityisryhmä
Naavametsän päiväkoti pienryhmä