• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Esiopetus

Maksuton esiopetus

Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa. Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on 6-vuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla 5-vuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä 7-vuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetus on kestoltaan vähintään 700 tuntia vuodessa ja neljä tuntia päivässä.  Lisätietoja saa päiväkodeista.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, haetaan sitä päivähoitohakemuksella joko sähköisesti tai hakemuslomakkeella. Päivähoito-osuudesta peritään päivähoitomaksu perheen tulojen ja hoidon laajuuden mukaan. Päivähoito järjestetään samassa päiväkodissa kuin esiopetus.

Esiopetussuunnitelma

Esiopetus on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Sen tavoitteet ja toiminta perustuvat Opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jonka pohjalta päivähoidossa on laadittu oma esiopetussuunnitelma. Tämä on pohjana yksiköiden omille esiopetussuunnitelmille. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus lukuvuonna 2014 - 2015

Syyslukukausi 18.8. - 20.12.2014
Kevätlukukausi 7.1. - 30.5.2015

Syysloma 13. - 17.10.2014
Joululoma 21.12.2014 - 6.1.2015
Talviloma 2. - 6.3.2015

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Elokuussa alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa. Asiasta tiedotetaan tuleville esikouluikäisille lähemmin kirjeitse, päivähoidon sivuilla ja paikallisessa lehdessä. Kaikkien esiopetuspaikkaa hakevien tulee jättää esiopetushakemus. Esiopetukseen voi ilmoittautua joko sähköisesti tai hakulomakkeella.

Sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen

Tulostettava esiopetukseen ilmoittautuminen 

 

Esiopetusikäisen lapsen kulkeminen liikenteessä

Lapsen kulkeminen on huoltajan vastuulla ja tapahtuu hänen tai muun aikuisen saattamana. 

Esiopetuskuljetukset