• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Esiopetus

Maksuton esiopetus

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Esiopetuksen velvoittavuus tarkoittaa sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen henkilöstö ja vähintään viisi esioppilasta. Esiopetus on kestoltaan vähintään 700 tuntia toimintavuodessa, neljä tuntia päivässä. Esiopetus totetutetaan pääsääntöisesti klo 9.00-13.00.  Lisätietoja esiopetuksesta saa päiväkodeista.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, haetaan sitä päivähoitohakemuksella joko sähköisesti tai hakemuslomakkeella. Päivähoito-osuudesta peritään päivähoitomaksu perheen tulojen ja hoidon laajuuden mukaan. Päivähoito järjestetään samassa päiväkodissa kuin esiopetus.

Esiopetussuunnitelma

Esiopetus on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Elokuusta 2016 voimaan tullut uusi Rovaniemen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma, pohjautuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen perusteisiin (2014). Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus lukuvuonna 2016-2017
Syyslukukausi ma 15.8.- ti 20.12.2016
Kevätlukukausi ma 9.1.- ke 31.5.2017

Syysloma vko 42
Joululoma 21.12.16-8.1.17
Talviloma vko 10

Vapaapäivät:
   itsenäisyyspäivän aika 5.-6.12.2016
   pääsiäinen 14.-17.4. 2017
   vappupäivä 1.5.2017
   helatorstain aika 25.-26.5.2017

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Elokuussa alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa. Asiasta tiedotetaan tuleville esikouluikäisille lähemmin kirjeitse ja päivähoidon sivuilla. Kaikkien esiopetuspaikkaa hakevien tulee jättää esiopetushakemus. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakketta voi käyttää, mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen

Tulostettava esiopetukseen ilmoittautuminen 

 

Esiopetusikäisen lapsen kulkeminen liikenteessä

Lapsen kulkeminen on huoltajan vastuulla ja tapahtuu hänen tai muun aikuisen saattamana. 

Esiopetuskuljetukset