• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Esiopetus

Maksuton esiopetus

Esiopetus muuttuu velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Lakimuutos koskee lapsia, joiden esiopetus alkaa elokuussa 2015. Esiopetuksen velvoittavuus tarkoittaa sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen henkilöstö ja vähintään viisi esioppilasta. Esiopetus on kestoltaan vähintään 700 tuntia toimintavuodessa ja neljä tuntia päivässä.  Lisätietoja esiopetuksesta saa päiväkodeista.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, haetaan sitä päivähoitohakemuksella joko sähköisesti tai hakemuslomakkeella. Päivähoito-osuudesta peritään päivähoitomaksu perheen tulojen ja hoidon laajuuden mukaan. Päivähoito järjestetään samassa päiväkodissa kuin esiopetus.

Esiopetussuunnitelma

Esiopetus on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Rovaniemellä on laadittu vuonna 2011 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma, jossa esiopetuksen osuus pohjautuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen perusteisiin. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

 

Esiopetus lukuvuonna 2015-2016

Syyslukukausi 17.8. - 18.12.2015
Kevätlukukausi 11.1. - 31.5.2016

Syysloma 12. - 16.10.2015
Joululoma 19.12.2015 - 10.1.2016
Talviloma 7. - 11.3.2016
Perjantai 6.5.2016 on vapaapäivä

 

Esiopetus lukuvuonna 2016-2017
Syyslukukausi 15.8.-20.12.2016
Kevätlukukausi 9.1.-31.5.2017
Syysloma vko 42
Joululoma 21.12.16-8.1.17
Talviloma vko 10
Vapaapäivät:
5.-6.12.2016
14.-17.4. 2017
1.5.2017
25.-26.5.2017

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Elokuussa alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa. Asiasta tiedotetaan tuleville esikouluikäisille lähemmin kirjeitse ja päivähoidon sivuilla. Kaikkien esiopetuspaikkaa hakevien tulee jättää esiopetushakemus. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakketta voi käyttää, mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen

Tulostettava esiopetukseen ilmoittautuminen 

 

Esiopetusikäisen lapsen kulkeminen liikenteessä

Lapsen kulkeminen on huoltajan vastuulla ja tapahtuu hänen tai muun aikuisen saattamana. 

Esiopetuskuljetukset