• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Yleistä tietoa päivähoitoon hakemisesta
 • Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden.
 • Hakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
 • Elokuussa alkavan toimintavuoden päivähoitopaikat haetaan keskitetysti helmikuun loppuun mennessä.
 • Päivähoitopaikasta pyritään ilmoittamaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.


Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

 

Hakeminen

Hakemus päivähoitoon tehdään ensisijaisesti  sähköisesti. Hakemuksen käsittelee varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, joka ottaa yhteyttä asiakkaaseen käsittelyn edetessä.

Lisätietoja ja opastusta sähköisessä asioinnissa saa varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiltä ja päiväkodin johtajilta.  Palvelu toimii selaimilla: Chrome, Mozilla Firefox 3.5,  Internet Explorer 7,  tai uudemmilla. Valitettavasti ohjelma ei toistaiseksi vielä tue täysin puhelimella tai tabletilla tehtäviä toimintoja.

Päivähoitohakemuksen voi tarvittaessa täyttää paperisena  ja lähettää palveluohjaustiimin osoitteeseen: Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Tai sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi.

 

Päivähoitopaikan vastaanottaminen

Paikasta pyritään ilmoittamaan perheelle viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon aloittamista.  Päätöksen mukana tulee vastaanottoilmoitus, jossa perhe vahvistaa hoidon aloittamisen tai perumisen.  Jos hoitopaikkaa ei oteta vastaan, ilmoitus siitä tulee tehdä välittömästi.  

 

Päivähoitopaikan siirtotoiveet

Päivähoitopaikan siirtotoiveet tehdään sähköisellä päivähoitohakemuksella. Siirtoa voi hakea ympäri vuoden. Uuden elokuussa alkavan toimintavuoden siirtotoiveet haetaan helmikuun loppuun mennessä.

 

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka sanotaan irti joko tunnistautumista vaativan sähköisen palvelun kautta tai irtisanomislomakkeella. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

 


Palveluohjaustiimi     016-322 6600  ( klo 9 - 14)

Käsittelee:

 • kaikki uudet päivähoitohakemukset
 • päivähoidon palvelusetelihakemukset
 • päivähoidon siirtohakemukset 

Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi sijaitsee Osviitan yhteydessä kaupungintalolla Hallituskatu 7.  Palvelupisteessä voi tutustua muihin varhaiskasvatuksen palveluihin ja vaihtoehtoihin Rovaniemellä.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi palvelee perheitä, jotka tarvitsevat tietoa päivähoidosta ja sen vaihtoehdoista lapsen hoidon järjestämiseksi. Tiimi neuvoo hakumenettelyyn liittyvissä asioissa. Se auttaa perheitä sekä kunnalliseen että yksityiseen päiväkoti- ja perhepäivähoitoon liittyvissä asioissa. Tietoa saa kotihoidon tuesta ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluista. Palveluohjaustiimi palvelee myös esiopetuksesta tietoa tarvitsevia perheitä. Tiimillä on tieto kaikista vapaista päivähoitopaikoista.

Palveluohjaustiimissä asiakasmaksuista vastaavat toimistosihteerit käsittelevät päivähoitomaksuun liittyvät asiat ja tekevät päivähoitomaksupäätökset sekä palvelusetelipäätökset.

Henkilötietojen käsittely

Rovaniemen kaupunki rekisterinpitäjänä ylläpitää päivähoidon asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on nähtävillä myös päiväkodeissa ja päivähoidon palvelukeskuksessa. Siitä käy ilmi mm. tietojen käyttötarkoitus, tietosisältö, tietolähteet ja mihin tietoja voidaan luovuttaa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
016 322 6600   (klo 9-14)
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Hoitopaikkakyselyt ja hoitopaikkoihin sijoittaminen:
Palveluohjaajat:
Ulla Haaranen (huone 1024B)
Pirjo Niskavaara (huone 1025) 
Maritta Piittinen (huone 1026) 

Sähköposti:
varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi

Päivähoitomaksuasiat:
Asiakassihteerit:
Paula Inkeröinen (huone 1024)
050 315 1302
Päivi Tölli (huone 1029)
050 315 1301

etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi