• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito

Yleistä tietoa päivähoitoon hakemisesta

Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Elokuussa alkavan toimintavuoden päivähoitopaikat haetaan keskitetysti helmikuun loppuun mennessä. Päivähoitopaikasta pyritään ilmoittamaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päivähoitopaikan siirtotoiveet tehdään päivähoitohakemuksella. Siirtoa voi hakea ympäri vuoden. Uuden elokuussa alkavan toimintavuoden siirtotoiveet haetaan helmikuun loppuun mennessä.


Kaikki uudet päivähoitohakemukset, päivähoidon palvelusetelihakemukset ja päivähoidon siirtohakemukset käsitellään varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimin kautta. V​arhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi sijaitsee Osviitan yhteydessä kaupungintalolla Hallituskatu 7.  Palveluohjauksen puhelinnumero on 016-322 6600. Palvelupisteessä voi tutustua myös muihin varhaiskasvatuksen palveluihin ja vaihtoehtoihin Rovaniemellä.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi palvelee perheitä, jotka tarvitsevat tietoa päivähoidosta ja sen vaihtoehdoista lapsen hoidon järjestämiseksi. Tiimi neuvoo myös hakumenettelyyn liittyvissä asioissa. Se auttaa perheitä sekä kunnalliseen että yksityiseen päiväkoti- ja perhepäivähoitoon liittyvissä asioissa. Tietoa saa myös kotihoidon tuesta ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluista. Palveluohjaustiimi palvelee myös esiopetuksesta tietoa tarvitsevia perheitä. Tiimillä on tieto kaikista vapaista päivähoitopaikoista.

Palveluohjaustiimissä asiakasmaksuista vastaavat toimistosihteerit käsittelevät päivähoitomaksuun liittyvät asiat ja tekevät päivähoitomaksupäätökset.

Verkkoasiointi

Lapselle voi sähköisesti hakea päivähoitoa, siirtoa toiseen päivähoitopaikkaan, ilmoittautua esiopetukseen, muuttaa yhteystietoja, ilmoittaa poissaoloja ja hoitoaikoja tai irtisanoa päivähoidon. Sähköisesti voi myös tehdä arvion päivähoitomaksusta sekä hyväksyä korkeimman hoitomaksun. Palvelut toimivat Internet Explorer 7 ja Mozilla Firefox 3.5 -selaimilla tai uudemmilla.
Lisätietoa verkkoasioinnista saa

• Varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 016 322 6600 ( klo 9 - 14 )
• Päiväkotien johtajilta

Tulostettava päivähoitohakemus

Tulostettava päivähoitohakemus palautetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, Hallituskatu 7. Osoite PL 8216, 96101 Rovaniemi

Henkilötietojen käsittely

Rovaniemen kaupunki rekisterinpitäjänä ylläpitää päivähoidon asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on nähtävillä päiväkodeissa ja päivähoidon palvelukeskuksessa. Siitä käy ilmi mm. tietojen käyttötarkoitus, tietosisältö, tietolähteet ja mihin tietoja voidaan luovuttaa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.