Etusivu>Palvelut>Lasten päivähoito>Yksityinen päivähoito ja kotihoidon tuki
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Yksityinen päivähoito ja kotihoidon tuki

Lasten kodinhoidon tuki maksetaan perheelle, kun perheessä alle 3 –v lapsi.
Hoitoraha on 342,53 €/kk/alle 3 –v. lapsi
sisaruksista: 102,55 €/kk/alle 3 –v
65,89 €/kk/ yli 3 -v

Hoitolisä on enintään 183,31 €/kk perheen tulojen mukaan.

Kotikunta päättää, maksaako se kuntalisää. Rovaniemellä kuntalisää maksetaan 31.12.2015 asti.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, hoitajalle kun perheessä alle kouluikäinen lapsi

Hoitoraha on 174,38 €/kk/lapsi
Alennettu hoitoraha esikoululaiselle 64,16 €/kk/lapsi
Hoitolisä on enintään 146,64 € perheen tulojen mukaan

Kotikunta päättää, maksaako se kuntalisää

ROVANIEMI
134,55 €

Laskuri löytyy KELA:n sivuilta

Tuen saamisen edellytykset:

 • Kuntalisä on 180 € yhdestä perheen alle kolmevuotiaasta lapsesta ja 50 € perheen muista alle kouluikäisistä lapsista paitsi esiopetusikäisestä, joka osallistuu kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen.
 • Perheen kaikki alle esikouluikäiset lapset hoidetaan kotona ja lapsia hoitaa oma vanhempi.
 • Perheen alle kolmevuotiaalle on myönnetty Kelan päätöksellä kotihoidontuki ja perhe saa kotihoidon tuen hoitolisää vähintään 10 €. Hoitolisä on tulossidonnainen ja maksetaan perheen nuorimmaisesta lapseta. Mikäli perhe ei saa hoitolisää, nuorimmaisesta ei makseta kuntalisää, mutta sisarukset voivat saada 50 euron kuntalisän, mikäli muut asetetut ehdot täyttyvät. Kuntalisää maksetaan enintään samalta ajalta kuin yleistä kotihoidon tukea.
 • Opiskelija voi saada kuntalisää samoin ehdoin, mikäli perhe on kirjoilla Rovaniemellä.
 • Kuntalisän minimimaksuaika on yksi kuukausi.

Yksityinen päivähoito 

Kunnallisten päiväkotien lisäksi Rovaniemellä on tarjolla myös yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia. Niihin hakeudutaan ottamalla suoraan yhteys kyseiseen yrittäjään.

Hoitajan palkkaaminen kotiin 

 • Perhe etsii itse hoitajan ilmoituksen tai työvoimatoimiston kautta.
 • Hoitaja ei saa olla samassa taludessa asuva perheenjäsen, alaikäinen tai vanhempairahaa saava henkilö.* Perhe ja hoitaja tekevät keskenään työsopimuksen; perhe on työnantaja, jota koskee työnantajan   velvollisuudet  mm. TAEL, tapaturmavakuutu-, työttömyysturvavakuutus-, ryhmähenkivakuutus- ja   sosiaaliturvamaksut yht. n 22% palkasta
 • Työsuhde on oltava vähintään 1 kk:n mittainen* Työnantaja/perhe sopivat yhteisen tapaamisen kunnan valvojan kanssa. Valvoja tekee hyväksynnän   Kelan WH 2 lomakkeeseen, näin perhe on oikeutettu anomaan yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.   Kuntalisän saamisen edellytys on kokopäivähoito yli 5h/pv.
 • Kela maksaa tuet suoraan hoitajalle. Kela perii tästä ennakkoveron.
 • Perhe maksaa palkan ja tuen välisen erotuksen ja pidättää tästä ennakkoveron sekä maksaa työnantajan maksut.

 

 

Ota yhteyttä

Yksityisen hoidon tuki ja lasten kodinhoidon tuki

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus                                     016 322 6600 (klo 9-14) varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi
Pirjo Niskavaara 
Ulla Haaranen                                   
Maritta Piittinen