• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikenne
Ajankohtaista

Linjan 14 reittimuutos Rautiosaaressa ja Elingonrannantiellä 29.2.2016
Linjan 14 auto ei käy enää Elingonrannantiellä. Uusi reitti valtatie 4:ltä Rautiosaareen ja takaisin on seuraava: Valtatie 4 - Valajaskoskentie – Kemijoen itäpuolentie – Rautiosaarentie – Rommantie – Rautiosaarentie – Kemijoen itäpuolentie – Valajaskoskentie – Valtatie 4. Reitti kiertää Rautiosaaren myötäpäivään. Muutos tulee voimaan 29.2.2016.

Työmatkaliikenne Autti (Pirttikoski) – Rovaniemi alkaa 4.1.2016
Työmatkaliikenteen linjaa Autti (Pirttikoski) – Rovaniemi aletaan liikennöidä 4.1.2016 alkaen. Linja liikennöidään maanantaista perjantaihin (arkipäivisin). Liikennöinnin hoitaa Kutilan Liikenne Oy. Linjan reitti ja aikataulu ovat: Pirttikosken kauppa klo 6.20 – Auttin yhdystie – Kuusamontie – Vanttauskoski n. klo 6.45 – Oikarainen n. klo 7.10 – Valtatie 4 – Kittiläntie – Rovakadun jatke – Poromiehentie – Ruokasenkatu n. klo 7.35.

Linjan 6 reittimuutos Viirinkankaalla 7.1.2016
Linjan 6 reitti Ruokasenkadulta Prismaan, Viirinkankaalle ja edelleen Ounasrinteen kautta Pöykkölään muuttuu Viirinkankaalla kulkemaan Viirinkankaantien ja Väylätien kautta. Uusi reitti kulkee reittiä Pappilantie – Viirinkankaantie – Väylätie – Yliopistonkatu – Jokiväylä (mennyt ennen Pappilantieltä suoraan Jokiväylään). Muutos tulee voimaan 7.1.2016.

Opiskelijoiden taajamalipun ensimmäinen lisälataus v. 2016
Saadakseen edellisen vuoden taajamalippuunsa opiskelija-alennuksen on opiskelijan tehtävä kunkin kalenterivuoden ensimmäinen lisälataus Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa tai Matkahuollossa. Lisälatausta varten opiskelijan on todistettava rovaniemeläisyytensä tai ulkomaalaisuutensa sekä esitettävä oppilaitoksen antama todistus opiskelupaikasta opintojen alkamisajankohtineen. Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet näkyvät alla kohdassa Liput ja lipunmyynti.

Liput ja lipunmyynti

Lipputyypit

Taajamalippu oikeuttaa rajattomaan määrään matkoja 30 vuorokauden aikana taajamalippualueella.
Seutulippu oikeuttaa rajattomaan määrään matkoja 30 vuorokauden aikana Rovaniemen kaupungin alueella
44 matkan vuosilippu voimassa vuoden ostopäivästä
22 matkan vuosilippu voimassa vuoden ostopäivästä
Kertaliput
Vaihtoliput

Aikuisten kertalippuja voi maksaa Rovaniemi-korttiin ladatulla ns. kolikkokukkarolla

Hinnat 

Lipputyypit

 Yli 17 vuotiaat

 12-16 vuotiaat

4-11 vuotiaat (*) 

Taajamalippu

52 €

31 €

26 €

Seutulippu

64 €

64 €

64 €

44 matkan vuosilippu

100,40 € (alk.)

100,40 € (alk.)

66,90 € (alk.)

22 matkan vuosilippu

61,80 € (alk.)

61,80 € (alk.)

36,30 € (alk.)

kertalippu

3,30€ (alk.)

3,30 € (alk.)

1,70 € (alk.)

vaihtolippu

3,60 € (alk.)

3,60 € (alk.)

1,80 € ( alk.) 

sunnuntailisä 50 centtiä.
(*) alle 7 vuotiaat lapset saavat matkustaa ilmaiseksi taajamalipulla matkustavan huoltajansa mukana.

Vaihtolippu Matkustajalla on oikeus jatkaa matkaa toisessa paikallisliikenteen autossa tunnin sisällä siitä, kun vaihtolippu on ostettu ensimmäisestä autosta. Vaihto-oikeus koskee vain sellaisia matkoja, joiden molemmat osat tehdään taajamalippualueella paikallisliikenteen linjoilla 1A - 14 pois lukien linjan 14 osuus välillä Imarintien risteys - Muurola ja vaihto tehdään linjalta toiselle keskusta-alueen pysäkeillä (rautatien, 4-tien ja joen rajaamamalla alueella).

Lastenvaunut  ilmainen, saattajan on lunastettava lippu.

Taajama- ja seutulippu ovat henkilökohtaisia lippuja. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Taajamalippualueen rajat kartalla.

Opiskelija-alennus

Yli 17-vuotiaat opiskelijat voivat saada taajamalipun nuorisolipun hinnalla.
Opiskelija-alennuksen saaville taajamalippu maksaa 31 €.

Opiskelija-alennus annetaan seuraavin ehdoin:

Opiskelijan tulee olla edellisen vuoden viimeisenä päivänä kirjoilla Rovaniemen kaupungissa tai olla ulkomaalainen vaihto-opiskelija.

Opintonsa aloittava ulkopaikkakuntalainen uusi opiskelija saa alennuksen sen vuoden loppuun saakka, jolloin aloittaa opiskelunsa. (esitettävä oppilaitoksen antama todistus opiskelujen alkamisajankohdasta).

Opiskelu tapahtuu jossakin seuraavissa Rovaniemellä toimivissa oppilaitoksessa: Lapin yliopistossa, Lapin ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai Rovala-Opistossa.

Opiskelu on päätoimista ja johtaa tutkintoon.

Ensimmäinen lippu on ostettava Matkahuollosta tai Osviitasta, jolloin opiskelijan on todistettava rovaniemeläisyytensä tai ulkomaalaisuutensa sekä esitettävä oppilaitoksen antama todistus opiskelupaikasta. Samoin menetellään kalenterivuosittain ensimmäisen lisälatauksen kanssa.

Rovaniemeläisyys todistetaan edellisen vuoden viimeiselle päivälle päivätyllä kotipaikkatodistuksella tai verotoimiston lähettämällä selvityksellä kuluvan vuoden ennakonpidätysperusteista tai kuluvan vuoden verokortilla. Ulkomaalaisuus todistetaan passilla.

Kuukausittaisten lisälatausten yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys ja esittämään opiskelijatodistus.

Myyntipisteet

 • Oy Matkahuolto Ab, Lapinkävijäntie 2
 • Rovaniemen kaupungin yhteispalvelupiste Osviitta, Hallituskatu 7
 • Linja-autot (kertalippujen myynti ja taajamalippujen, seutulippujen ja sarjalippujen lisälataus)
 • Myyntipisteiden lisäksi taajamalippuja, seutulippuja ja sarjalippuja voidaan lisäladata  Muurolan kirjastossa sekä R-kioskeissa

 

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut
Yhdyskuntatekniikka
PL 8216, 96101 Rovaniemi 

Hannu Kumpula
Joukkoliikenneinsinööri

Puhelin: (016) 322 8205
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Reittiopas

Rovaniemen paikallisliikenteen reittiopas kertoo parhaan reitin ja sopivimmat bussiaikataulut ovelta ovelle lähtöpaikasta määränpäähän.

matkahuolto.gif