• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lomakkeet

Teknisten palveluiden lomakkeet

Liitetiedostot
Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus (52,6 kB)
Asumisoikeusjärjestysnumerohakemus (49,2 kB)
Asuntohakemus (406,4 kB)
Hakemus/Lausunto, Vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä (60,8 kB)
Hiihtolatujen ja luistelukenttien kunnossapitoavustus (343,7 kB)
Ilmoita tontti tonttipörssiin (51,5 kB)
Ilmoitus rakennuksen poistumasta.pdf (157,1 kB)
Jätevesi selvityslomake.pdf (78,1 kB)
Jätevesiavustuslomake 2010 (sosiaalisin perustein).pdf (61,6 kB)
Jätevesiavustuslomake 2010(ei tulorajaa).pdf (18,3 kB)
Jätevesiavustusten perusteet 2010.pdf (62 kB)
Karjanlannan varastointi-ilmoitus (350,3 kB)
Katualueen vuokrasopimus.pdf (43,6 kB)
Katulupa ohjeet.pdf (324,1 kB)
Katulupa.pdf (54,5 kB)
Kiinteistotoimitushakemus.pdf (126,2 kB)
Naapurin kuuleminen (127 kB)
Poikkeamislupa_Suunnittelutarveratkaisu_Hakemuslomake.pdf (163,9 kB)
Purkamisilmoituslomake.pdf (73 kB)
Purkamisjätteen selvityslomake (115,7 kB)
Rakennuslupa_Toimenpidelupa_Toimenpideilmoitus_Purkamislupa_Maisematyölupa_Hakemuslomake.pdf (169,2 kB)
Rakennustyön aloituskokouksen pöytäkirja (176,5 kB)
RH 2.pdf (76,2 kB)
RH 1.pdf (153,1 kB)
Sijoittamissopimus .pdf (41,1 kB)
Sijoittamissopimus ohjeet.pdf (296 kB)
Teollisuus-, ja liike- tai varastotonttihakemus (47,7 kB)
Tontin vuokraus ostohakemus lomake.pdf (58,1 kB)
Tonttijaon muutoshakemus.pdf (120,6 kB)
Uusi RK 9.pdf (65,2 kB)
Vastaava työnjohtaja-hakemus (101,5 kB)
Yksityistien kunnossapitoavustushakemus.pdf (66,1 kB)
Yksityistien kunnossapitohakemus.pdf (123,3 kB)
Yleiskaavan muutoshakemus.pdf (31,7 kB)