Rovaniemen kaupunki tarjoaa kesätöitä nuorille

tytöt.png

#kesäduuni #omaarahaa #töitäkaupungilta #kesä2017

Kesätyönhaku on päättynyt. Hakemuksia käsitellään parhaillaan ja kaupungin kesätyöpaikan saaneille ilmoitetaan kevään aikana henkilökohtaisesti. Kesätyösetelin saavat kaikki hakeneet hakukelposet hakijat, myös ne jotka ovat hakeneet kaupungin kesätyöpaikkaa mutteivat tule valituksi. Kesätyösetelit postitetaan hakijoille kevään aikana.

Rovaniemen kaupunki tarjoaa vuosittain nuorille kuukaudeksi kesätöitä kaupungin omissa yksiköissä sekä tukee nuorten oma-aloitteista kesätyönhakua kesätyösetelillä. Vuonna 2017 kaupungin kesätöiden hakijoiksi ovat oikeutettuja vuosina 2000–2001 syntyneet koululaiset, opiskelijat tai opiskelunsa aloittavat nuoret.

Kesätyötukimuotoja on kaksi, työllistyminen kaupungin yksikköön tai kesätyöseteli muulle työnantajalle. Työttömyysturvaan oikeutetulle nuorelle ei voida myöntää kaupungin kesätyötukea.

Kesätyö kaupungin yksikössä

Kaupungin eri yksiköihin työllistetään yhteensä enintään 200 nuorta, joista puolet valitaan sosiaalisin perustein ja loput paikoista arvotaan. Edellisenä vuonna kaupungille työllistetyt henkilöt tai työstä kieltäytyneet eivät voi enää uudestaan saada paikkaa kaupungin yksiköistä. He voivat kuitenkin hakea kesätyöseteliä.

1 kuukauden mittainen kesätyöjakso sijoittuu ajalle 5.6.2017–4.8.2017.  Työaika on 6h päivässä ja kesätyöjakson palkka on yhteensä 744€.

Kaupungin kesätyöpaikan saaville nuorille ilmoitetaan valinnasta kirjallisesti. Mikäli nuori on kesätyöhaussa ensisijaisesti hakenut kesätyötä kaupungin yksiköstä mutta ei sitä saa, myönnetään hänelle automaattisesti kesätyöseteli.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli myönnetään kaikille hakukriteerit täyttävälle nuorelle. Nuoren on itse hankittava työpaikka mutta kesätyöseteliä haettaessa kesätyöpaikan ei tarvitse olla valmiina. Kesätyötä kannattaakin alkaa hakea heti eikä vasta setelin saatua.

Kesätyösetelin arvo on 300€ ja kesätyö tulee suorittaa ajalla 2.5.2017 - 30.9.2017. Työllistymisaika on oltava yhteensä vähintään 10 työpäivää em. ajalla ja työaika pääsääntöisesti 6h päivässä. Nuorelle tulee maksaa työnantajan alaan perustuvan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkka on maksettava pankin kautta ja nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus. Mikäli em. setelin ehdot eivät täyty, ei tukea makseta työnantajalle.

Työnantajalla täytyy olla Y-tunnus.

Kesätyöseteli lähetetään sitä hakuajan puitteissa hakeneelle nuorelle. Seteli on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle.

 

Lisätietoja:

Rovaniemen kaupunki,

Nuorten kesätyöt

040 1734155