Ohjaamon avulla ammattiin

Ohjaamosta saat maksutonta apua ammatinvalintaan ja opinto-ohjaukseen. Tavoitteena on auttaa sinua hahmottamaan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja ammatinvalintaa sekä vahvistaa luottamusta niihin ja omaan toimintaan.

Tämän lisäksi saat tietoa sinua kiinnostavista aloista, täydennyskoulutusvaihtoehdoista ja näihin hakeutumisesta.

Opinto-ohjaus pyrkii vahvistamaan sinun opiskelumotivaatiota ja –tavoitteita,  sekä stressinhallintaa. Opinto-ohjaus antaa tukea opintoihin ja opintojen loppuun saattamiseen. Ohjauksessa tehdään tarvittaessa kirjallinen opiskelu- ja lukusuunnitelmia, sekä oppimisvaikeuksien kartoittamista.

Mahdollisuus

  • Jatko-opintopaikkaa miettiville
  • Alanvaihtajille
  • Opintonsa keskeyttäville tai sitä pohtiville
  • Työttömille
  • Opiskelustressistä kärsiville
  • Opiskelutaitoja kaipaaville

Ota yhteyttä Katiin puh. 020 798 4546 , kati.pakarinen@lao.fi