• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Edunvalvonta

Yleisen edunvalvonnan palvelut ovat siirtyneet Rovaniemen oikeusaputoimiston vastuulle 1.1.2009 alkaen.

Lisätietoja löytyy oikeusaputoimistojen kotisivuilta osoitteesta www.oikeus.fi

 

Yleinen edunvalvoja vastaa holhoustoimen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta Rovaniemellä. Johtavana edunvalvojana toimii Erkki Tiilikainen.

Käräjäoikeus tai maistraatti voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö, jonka velvollisuus on puolustaa päämiehensä etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen. Edunvalvonta tarkoittaa ensisijaisesti päämiesten taloudellisten ja oikeudellisten asioiden hoitamista käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksessä mainitulla tavalla. Päämiesten lukumäärä helmikuussa 2005 oli 336.

Käyntiosoite: Ruokasenkatu 4 B, 2. krs, 96200 Rovaniemi.

Asiakaspalveluaika ma - ti klo 9.00 - 11.30 ja pe 9.00-11.30

Puh.
   - 029 56 52801 / johtava yleinen edunvalvoja Erkki Tiilikainen
   - 029 56 52816 / edunvalvontasihteeri Arja Saarijärvi
   - 029 56 52803 / yleinen edunvalvoja Arja Laakkonen
   - 029 56 52815 / edunvalvontasihteeri Maria Körkkö
   - 029 56 52802 / yleinen edunvalvoja Maria-Terttu Kantola
   - 029 56 52813 / edunvalvontasihteeri Raili Koskenniska
   - 029 56 52804 / yleinen edunvalvoja Olli-Pekka Seppänen
   - 029 56 52812 / edunvalvontasihteeri Katriina Vuorinen
   - 029 56 52814 / edunvalvontasihteeri Minna Myllykorpi

Yleisen edunvalvojan toimintaa valvova viranomainen on Rovaniemen maistraatti.
Käyntiosoite: Hallituskatu 5 C, 96100 Rovaniemi
Postiosoite: PL 8183, 96101 Rovaniemi
Puh. 071-876 1201
Fax.  071-876 1229