• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastensuojelu

Perheillä voi olla ajoittain vaikeuksia, jotka voivat käydä niin ylivoimaisiksi, ettei perhe selviä niistä yksin. Lastensuojelu voi olla tuolloin perheen apuna ja tukena. Yhteistyö perheen ja lastensuojelun kanssa käynnistyy yleensä niin, että joko perhe itse ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen tai joku muu taho (esim. perheen tuttavat, päivähoito, koulu, neuvola tai poliisi) tekee sen ollessaan huolissaan lapsen tilanteesta. Kun yhteydenotto on tullut ja lastensuojelullinen työ nähdään tarpeellisena, aloitetaan perheen ja lastensuojelun välillä suunnitelmallinen yhteystyö.

Tavoitteena lastensuojelussa on löytää yhteistyössä ne valmiudet ja voimavarat, joita lapsella ja hänen perheellään on, ja myös vahvistaa niitä entisestään. Yhteistyön lähtökohtana on avoimuus, luottamus ja erilaisten näkemysten kunnioittaminen. Lastensuojelulla on kuitenkin lain mukaan velvollisuus toimia silloinkin, kuin asiasta ei saavuteta yhteisymmärrystä. Tällöinkin perheellä on oikeus saada riittävästi tietoa toimenpiteiden perusteluista ja seurauksista.

Jotta perheelle ja lapselle voitaisiin tarjota juuri sellaista tukea ja apua, josta he eniten hyötyvät, sosiaalityöntekijät kartoittavat yhdessä perheen kanssa lapsen elämäntilanteen. Perheenjäsenet ovat oman elämänsä asiantuntijoita, mitä yhteistyössä halutaan kunnioittaa. Sosiaalityöntekijät tuovat yhteistyöhön omaa ammatillista tietoa ja osaamisesta. Tapaamisten aikana keskustellaan mm. lapsesta ja tämän verkostoista, lapsen arjesta, kasvatuksesta ja huolenpidosta sekä asuinolosuhteista.

Tarvittaessa lastensuojelu voi järjestää keskusteluavun lisäksi erilaisia lastensuojelun avohuollon tukitoimia, joita ovat mm. koulunkäynnin tukeminen, harrastusten tukeminen, päivähoidon järjestäminen, tukihenkilö tai – perhe, perhetyön apu suoraan kotiin, taloudellinen tukeminen ja ohjaaminen muihin erityispalveluihin. Myös lapsen tai koko perheen sijoittaminen voi toimia apuna vaikeassa tilanteessa.

Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut
Lastensuojelu
Rovakatu 2
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Avoinna ma-pe klo 8 - 16

Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe klo 9 - 10
(puhelinnumerot yhteystiedoissa)

Lastensuojelun päivystys
Lastensuojelun päivystys


linkki_virtu.fi_kysy.png

Liitetiedostot