• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelun päivystys

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa ota yhteyttä sosiaalipävystykseen numeroon 040 726 6965

Päivystykseen voit soittaa, kun tarvitset kiireellistä sosiaalityöntekijän neuvontaa tai välitöntä puuttumista lapsen, nuoren tai perheen tilanteeseen.

Ei kiireellisissä tilanteissa ota yhteyttä puhelintunnin aikana (ma-pe 9-10) sosiaalityöntekijään tai jätä soittopyyntö.

 Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset sähköisillä lomakkeilla

Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa: lapsen tarpeiden vakava laiminlyönti, lapsen heitteillejättö, lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka, huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat, lapsen oma päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelma, rikoksilla oireilu, lapsen itsetuhoisuus.

Lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö epäilyissä ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä tutkintapyyntö myös poliisille.

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhteydenottona sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen voit tehdä tilanteessa, missä lapsella / lapsiperheellä on selkeä tuen/palvelutarpeen selvittämisen tarve. Tällaisia tilanteita ovat alaikäisen alkoholikokeilut, näpistys, huoli lapsen arjen sujumisesta, koulunkäynnistä, terveydenhoidon toteutumisesta, lapsen ja vanhemman välisistä ristiriidoista, vanhemman jaksamattomuudesta tai muusta syystä, jossa lapsen tilanne olisi hyvä selvittää.

Jos suostumusta ei voida saada ja lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.