• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastenvalvojan palvelut

Rovaniemellä lastenvalvojan palvelut ovat osa perhesosiaalityötä. Lastenvalvojan palveluita ovat isyyden selvittäminen, lasten huoltoon-, asumiseen-, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen sekä ryhmämuotoiset eropalvelut. 

Isyyden selvittäminen

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin. Lastenvalvojan tehtävänä on hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen. Tieto lapsen syntymästä tulee lastenvalvojalle väestörekisteristä. Isyyden selvittäminen edellyttää molempien vanhempien käyntiä lastenvalvojan luona. Lapsen isyys voidaan vahvistaa joko vapaaehtoisella tunnustamisella tai oikeuden päätöksellä. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on samat oikeudet kuin avioliitossa syntyneellä lapsella. Hänellä on oikeus mm. periä isänsä ja saada isänsä sukunimi sekä elatusta isältään.

Äidillä on mahdollisuus kieltää isyyden selvittäminen, jolloin äiti allekirjoittaa lastenvalvojan luona isyyden selvittämisen vastustamislomakkeen. Isä voi käynnistää isyyden selvittämisen äidin vastustuksesta huolimatta varaamalla ajan lastenvalvojalta.

Isyyden selvittämisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsensa yhteishuollosta. Yhteishuolto tarkoittaa, että molemmat vanhemmat yhdessä päättävät lapsensa asioista ja kummallakin on tiedonsaantioikeus lapsen asioista viranomaisilta. Samassa yhteydessä erillään asuvat vanhemmat voivat tehdä sopimukset elatusavusta ja tapaamisista.

Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia avo-/avioerotilanteessa lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Kysymys on eroa harkitsevien/eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta, tämän vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla. Neuvotteluajalla lastenvalvoja haastattelee vanhemmat. Haastattelussa kartoitetaan erotilanteessa yleisiä ongelmakohtia, jotka on huomioitava lapsen edun mukaisissa sopimuksissa. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät, lapsen edun mukaiset sopimukset.

Vanhempien ja lasten ryhmämuotoiset eropalvelut

Rovaniemellä eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille ja heidän lapsille on ryhmämuotoisia, vertaistuen tarjoavia palveluja. Edellä mainittuja palveluja ovat: Eroneuvo tilaisuudet, Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät, lasten ja nuorten eroryhmät.

Tuettu/valvottu tapaaminen 

Tilanteissa, joissa lapsi ei voi tavata vanhempaansa turvallisesti kotona tai vanhempien järjestämässä paikassa voidaan lapsen oikeus molempiin vanhempiin turvata tuetun/valvotun tapaamisen tai valvotun tapaamisvaihdon avulla. Tuettu/valvottu tapaaminen perustuu lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen tai käräjäoikeuden päätökseen (SHL 27 §). Maksusitoumuksen tuettuun/valvottuun tapaamiseen tai tapaamisvaihtoon myöntää Rovaniemen kaupungin lastenvalvoja Rovaniemellä asuvalle lapselle. Vanhemmat hakevat maksusitoumuksen ennen tapaamisten käynnistymistä toimittamalla sopimuksen/päätöksen tapaamisista lastenvalvojalle.

Tuettu tapaaminen toteutetaan joko kaupungin Perhetuvalla tai Lapin ensi- ja turvakodilla. Valvottu tapaaminen toteutetaan Lapin ensi- ja turvakodilla.

Ota yhteyttä

Perhepalvelukeskus
Perhesosiaalityö / lastenvalvojat
Korkalonkatu 4, 3 krs 

Postiosoite:
Korkalonkatu 4, PL 8216,   96101 Rovaniemi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Palveluesimies / lastenvalvoja
Marja Leena Nurmela
p. 050 574 3547

Ajanvaraus 
ti - pe klo 8 - 11 ja 13 - 15

Toimistosihteeri
Jaana Törmänen 
016 322 6986

tai suoraan lastenvalvojilta 
puhelinajalla ti - pe klo 9-10

Lastenvalvojat:
Kivilompolo Saija
016 322 6987

Uusipulkamo Kirsi
016 322 6988

Tiermas Sari
016 322 6989

linkki_virtu.fi_kysy.png

linkki_virtu.fi_elapulaskuri.png

Tutkimukset