• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastenvalvojan palvelut

 HUOM!

Lastenvalvoja Kirsi Uusipulkamo on lomalla ajalla 24.9. - 26.9.2014

 

Rovaniemellä lastenvalvojan palvelut ovat osa perhesosiaalityötä. Lastenvalvojan palveluita ovat isyyden selvittäminen, lasten huoltoon-, asumiseen-, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen sekä ryhmämuotoiset eropalvelut. 

Isyyden selvittäminen

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin. Lastenvalvojan tehtävänä on hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen. Tieto lapsen syntymästä tulee lastenvalvojalle väestörekisteristä. Isyyden selvittäminen edellyttää molempien vanhempien käyntiä lastenvalvojan luona. Lapsen isyys voidaan vahvistaa joko vapaaehtoisella tunnustamisella tai oikeuden päätöksellä. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on samat oikeudet kuin avioliitossa syntyneellä lapsella. Hänellä on oikeus mm. periä isänsä ja saada isänsä sukunimi sekä elatusta isältään.

Äidillä on mahdollisuus kieltää isyyden selvittäminen, jolloin äiti allekirjoittaa lastenvalvojan luona isyyden selvittämisen vastustamislomakkeen. Isä voi käynnistää isyyden selvittämisen äidin vastustuksesta huolimatta varaamalla ajan lastenvalvojalta.

Isyyden selvittämisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsensa yhteishuollosta. Yhteishuolto tarkoittaa, että molemmat vanhemmat yhdessä päättävät lapsensa asioista ja kummallakin on tiedonsaantioikeus lapsen asioista viranomaisilta. Samassa yhteydessä erillään asuvat vanhemmat voivat tehdä sopimukset elatusavusta ja tapaamisista.

Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia avo-/avioerotilanteessa lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät, lapsen edun mukaiset sopimukset.

Vanhempien ja lasten ryhmämuotoiset eropalvelut

Rovaniemellä eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille ja heidän lapsille on ryhmämuotoisia, vertaistuen tarjoavia palveluja. Edellä mainittuja palveluja ovat: Eroneuvo tilaisuudet, Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät, lasten eroryhmät ja nuorten eroryhmät.

Tuettu/valvottu tapaaminen ja unikoulu 

Tilanteissa, joissa lapsi ei voi tavata vanhempaansa turvallisesti kotona tai vanhempien järjestämässä paikassa voidaan lapsen oikeus molempiin vanhempiin turvata tuetun / valvotun tapaamisen avulla. Tuetusta / valvotusta tapaamisesta päätöksen tekee lastenvalvoja /perhesosiaalityöntekijä.

Unikoulun tarkoituksena on auttaa lapsen unirytmin löytymistä ja tukea vanhemman jaksamista. Unikoulu on tarkoitettu yli puolivuotiaille lapsille, jotka eivät enää tarvitse yösyömistä ravitsemuksellisista syistä.

Maksusitoumus tuettuun/valvottuun tapaamiseen ja unikouluun myönnetään määrärahojen puitteissa vain Rovaniemellä asuvalle lapselle ja vanhemmalle. Lastenvalvoja / perhesosiaalityöntekijä arvioi vanhempien maksukyvyn ja päättää asiakasmaksusta. (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §).

Ota yhteyttä

Perhepalvelukeskus
Perhesosiaalityö / lastenvalvojat
Korkalonkatu 4, 3 krs 

Postiosoite:
PL 8216, 96101, Rovaniemi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Palveluesimies / lastenvalvoja
Marja Leena Nurmela
p. 050 574 3547

Ajanvaraus                              

Toimistosihteeri
Jaana Törmänen 
016 322 6986

tai suoraan lastenvalvojilta 
puhelinajalla ma-pe klo 9-10

Lastenvalvojat:
Kivilompolo Saija
016 322 6987

Uusipulkamo Kirsi
016 322 6988

Tiermas Sari
016 322 6989

linkki_virtu.fi_kysy.png

linkki_virtu.fi_elapulaskuri.png