• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ennaltaehkäisevä perhetyö on lapsiperheiden kotipalvelua ja ohjaavaa perhetyötä. Se on osa perhesosiaalityötä. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla sen omia voimavaroja. Ensimmäisellä käynnillä laaditaan yhdessä perheen kanssa palvelusuunnitelma, jossa selvitetään kotipalvelun / sosiaaliohjauksen tarve, tavoitteet, verkostot ja muut olemassa olevat palvelut. Työtä tehdään yhteistyössä perhettä tukevien tahojen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu on tarkoitettu lapsiperheille, jotka kokevat voimavaransa riittämättömiksi ja tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymiseen, esimerkiksi:

 • perheen muutostilanteet (erityislapsi, avioero, sairaus, vammautuminen, kuolema)
 • vauvaperheen arkeen liittyvät haasteet (itkuinen vauva, uniongelmat, epävarmuus)
 • raskauteen liittyvät vaikeudet (komplikaatiot, synnytyksen jälkeinen masennus)

Kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut on päättänyt perusturvalautakunta. Maksu määräytyy perheen tulojen ja koon mukaan.

Sosiaaliohjaus

Ohjaava perhetyö on

1) Kotiin tehtävää perhetyötä; jossa vähintään perheen toinen vanhemmista on läsnä kotikäynnillä. Kotiin tehtävä ohjaava perhetyö on lastenkasvatuksen tukemista (rajat, yhteiset pelisäännöt) ja vuorovaikutuksen tukemista (lapsi ja vanhempi, perhe ja lapsi).

2) Ryhmämuotoista perhetyötä

Ryhmämuotoinen perhetyö eli Majakka on ammatillisesti ohjattu, suljettu vertaisryhmä kodinomaisessa ympäristössä. Se on tarkoitettu erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille, joiden tilanne mahdollistaa ryhmään osallistumisen. Ryhmämuotoinen perhetyö tarjoaa perheille vertaistukea ja ohjausta arjen hallintaan, tukee vanhemmuutta sekä korostaa lapsen asemaa perheessä. Ryhmän alkaessa vauva on vähintään 5 kk ikäinen. Ryhmään otetaan kerralla 5-8 perhettä, joiden kanssa toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä.

Ryhmämuotoisen perhetyön toimipiste: Perhetupa, Pohjolankatu 19-21.

Ohjaava perhetyö on perheille maksutonta.

 

Läheisten kanssa tehtävä työ

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä läheisiin. Läheinen voi olla kuka tahansa luotettava ja turvallinen ihminen perhepiiristä tai sen ulkopuolelta. Läheiset ovat lapselle tärkeitä myös silloin, kun lapsi näkee läheistä harvoin.

Rovaniemen kaupungin perhesosiaalityön ennalta ehkäisevässä perhetyössä tehdään työtä lapsiperheiden ja heidän läheistensä kanssa. Läheiset ja heidän mahdollisuutensa auttaa perhettä kartoitetaan yhdessä perheen kanssa perhetyön käynnistyessä.

 
Lisätietoja

Perhepalvelukeskus
Perhesosiaalityö

 Palveluesimies


Ennaltaehkäisevä perhetyö
Palvelupyynnöt
Johtava perhetyöntekijä
Ronkainen Raili
p. 0400 695 005

Korkalonkatu 4, 2 krs
PL 8216, 96101 Rovaniemi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi