• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Vammaispalvelulain (3.4.1987/380)  13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnanhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Tehtävät
 • Vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon
 • Seuraa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ml. vammaispalveluiden ja kuntoutuspalveluiden kehitystä sekä täytäntöönpanoa
 • Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
 • Vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen
 • distää laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden yhteiskuntaosallisuutta ja yhdenvertaisuutta

 

Vammaisneuvosto 2013 - 2016 jäsenet (kh 27.3.2013 § 133)
Varsinainen jäsen       Henkilökohtainen varajäsen 
Veikko Kallionpää  Pertti Ollonen
Minna Muukkonen  Minna Puustinen
Timo Korva  Matti Väliahdet 
Pauli Niemelä  Iiris Hiukka 
Jarno Saapunki  Tuula Lautala 
Hannele Burtsov  Reima Vaattovaara 


Kaupunginhallituksen edustaja vammaisneuvostossa on Maarit Simoska, varajäsen Maarit Airaksinen.

Kokousajat kevät 2017

(kokousaikoihin voi tulla muutoksia)

ke 8.2. klo 13