• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
RoVaKa

Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestö ry.

Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestö ry:n juuret ulottuvat Kansainväliseen Vammaisten Vuoteen 1981, jolloin joukko paikkakunnan vammais- ja kansanterveysjärjestöjä perusti Rovaniemen Seudun Vammaisten yhteistyöjärjestön. Perustamisvaiheessa mukaan lähti 13 järjestöä ja matkan varrella jäsenjärjestöjen määrä on kasvanut merkittävästi. Vuosittainen jäsenmäärä liikkuu 25-30 vaiheilla.

Toiminnan tarkoitus

Järjestön tarkoituksena on toimia aluensa yhteistyökanavana vammais- ja kansanterveysjärjestöjen, viranomaisten, säätiöiden ja muiden vastaavaa toimintaa harjoittavien yhteisöjen kesken. Järjestö antaa julkilausumia ja ottaa kantaa sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin asioihin, valvoo vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia koskevia peruskysymyksiä sekä edistää esteettömän ympäristön saatavuutta. Keskeisenä päämääränä on edistää yhteistoimintaa ja parantaa vammais- ja kansanterveystyön yleisiä toimintaedellytyksiä.

Järjestön rekisteröinti

Vuoden 2001 aikana kypsyi ajatus yhteistyöjärjestön rekisteröinnistä, mistä arvioitiin saavan toimintaan ilmeisiä hyötyjä. Rekisteröintihakemus pantiin vireille samana vuonna ja rekisteröinti tapahtui 27.6.2002. Samalla järjestön nimi muuttui Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestöt ry:ksi.

Nimi lyhennettiin v. 2015 sääntömuutoksen yhteydessä Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestö ry:ksi.

Ajankohtaista
Kaikki
Ei uutisia-