• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelukeskus, Rovakatu 1

Toimeentulotuki

Mitä toimeentulotuki on?

Toimeentulotuki on kunnan myöntämä rahallinen tuki. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Se on muuta toimeentulo/sosiaaliturvaa täydentävää, viimesijaista taloudellista tukea ja tarkoitettu tilanteisiin, joissa palkka- ja muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin.

Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, selvitetään ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista ensisijaisista tulolähteistä, esim. opintotuella, työttömyysturvalla, eläkkeellä tai asumistuella.

Toimeentulotuen maksaminen perustuu lakiin. Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tuen määrä lasketaan toimeentulotukilaskelmassa. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi joissakin tilanteissa voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

Lisätietoja saat mm. Rovaniemen kaupungin toimeentulotukiohjeesta.

Kuka saa toimeentulotukea?

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloaan omalla ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki on ruokakuntakohtainen. Samassa osoitteessa asuva avio- tai avopari ja huollettavat lapset kuuluvat samaan ruokakuntaan.

Varaudu hakemusta jättäessäsi esittämään tarvittavat selvitykset taloudellisesta tilanteestasi.

Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut
Toimeentulotuki
Rovakatu 2
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Avoinna ma-pe 9.00 - 14.00

Palveluneuvonta
ma-pe 13.00 - 15.30 (puhelinaika päivittäin)  
puh. 016 322 6701
fax.   016 3560105

linkki_virtu.fi_kysy.png

Laskurit