• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Vammaispalvelulain (3.4.1987/380)  13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnanhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Tehtävät
 • Vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon
 • Seuraa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ml. vammaispalveluiden ja kuntoutuspalveluiden kehitystä sekä täytäntöönpanoa
 • Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
 • Vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen
 • edistää laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden yhteiskuntaosallisuutta ja yhdenvertaisuutta
Vammaisneuvosto 2013 - 2016 jäsenet (kh 27.3.2013 § 133)
Varsinainen jäsen       Henkilökohtainen varajäsen 
 pj. Jarno Saapunki 
jarno.saapunki@pp.inet.fi
 Tuula Lautala 
varapj. Minna Muukkonen
minna.muukkonen1@1gmail.com         
Minna Puustinen
 Veikko Kallionpää 
veikko.kallionpaa@pp1.inet.fi
 Pertti Ollonen
Timo Korva 
timo.korva@utanet.fi
Matti Väliahdet 

Pauli Niemelä 
paulinieme@gmail.com

Iiris Hiukka 

Hannele Burtsov 
hannele.burtsov@gmail.com

Reima Vaattovaara 


Kaupunginhallituksen edustaja vammaisneuvostossa on Maarit Simoska, varajäsen Maarit Airaksinen.
Sihteeri Johanna Mestari p. 016 322 6502 (ma-pe 8-14.30) johanna.mestari@rovaniemi.fi

Kokousajat

Kokousajat kevät 2017

(kokousaikoihin voi tulla muutoksia)

ke 8.2. klo 13

ke 12.4. klo 13

Vammaisneuvoston pöytäkirjat
Palautetta vammaisneuvostolle