• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vammaissosiaalityön palvelut

Vammaissosiaalityön palveluissa tuetaan ja autetaan vammaisia henkilöitä mahdollisimman itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään sekä tuetaan asiakkaiden omaisia ja perheitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Vammaisten palveluja järjestetään vammaissosiaalityön palvelujen sekä erityisryhmien asumispalvelujen kautta mutta vammaisten palveluja koskevat hakemukset toimitetaan aina vammaissosiaalityön palveluihin. Asumispalveluja haettaessa yksiköt tekevät asiakkaan tilanteesta riippuen tarvittavaa yhteistyötä asiakkaan palvelutarpeen arvioimiseksi.


Vammaissosiaalityön palvelujen kautta järjestettäviä palveluja ovat:

• Alle 65-vuotiaiden kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla
• Alle 65-vuotiaiden asunnon muutostyöt sosiaalihuoltolain nojalla
• Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki
• Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
• Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu 
• Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
• Vaikeavammaisten palveluasuminen
• Vaikeavammaisten päivätoiminta
• Taloudellinen tuki välineisiin, koneisiin ja laitteisiin
• Taloudellinen tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin
• Taloudellinen tuki erityisravintokustannuksiin
• Sopeutumisvalmennus
• Kuntoutusohjaus
• Kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelma
• Työtoimintaa sosiaalihuoltolain nojalla

 

Erityisryhmien asumispalvelujen kautta järjestettäviä palveluja ovat: 
• Kehitysvammaisten asumispalvelut 
• Vammaisten sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen
• Mielenterveys- ja päihde kuntoutujien asumispalvelut

Erityisryhmien asumispalvelujen hakemisesta ohjataan erityisryhmien asumispalvelujen omilla nettisivuilla, jonne pääset tästä linkistä.

Mikäli haluatte, että palvelutarpeenne arvioidaan ja palvelutarvettanne vastaavat palvelut ja tukitoimet kartoitetaan, ottakaa yhteys vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueenne sosiaalityöntekijään. Yhteystiedot löytyvät alta. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen teitä ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Voitte myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeenne arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin teihin yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeenne selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnista vastaa sosiaalityöntekijä.

Henkilökohtaisen avun, kuljetuspalvelujen, ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen ja kotikuntaa vaihtavan vammaispalvelujen hakemiseen on omat hakemuslomakkeensa. Muita palveluita ja tukitoimia haetaan vammaispalvelujen yleisellä hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeet löytyvät sivun oikeasta reunasta hakemuslomakkeet – kohdasta.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen kaikkiin vammaispalveluihin jätettyihin hakemuksiin tehdään kirjallinen päätös, johon asiakkaalla on muutoksenhakuoikeus. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset tehdään ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut vammaispalveluihin, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

 

YHTEYSTIEDOT

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (uudet asiakkaat): p. 016 322 6749
Johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Rapo

 

Sosiaalityöntekijöiden puhelintunti on arkisin klo 9-10:

(vanhat asiakkaat)

Itäinen alue: p. 016 322 4018 
sosiaalityöntekijä Jenny Takkinen
 
(Keskusta, Saarenkylä, Syväsenvaara, Someroharju, Nivavaara, Norvajärvi, Misi, Sodankyläntien varsi, Vaarala, Oikarainen, Tennilä, Viiri Vanttauskoski, Autti)

Läntinen alue: p. 016 322 6743 
sosiaalityöntekijä Emma Eira
(Korkalovaara, Mäntyvaara, Ylikylä, Nivankylä, Sinettä, Lehtojärvi, Sonka, Palojärvi, Tapionkylä, Marraskoski, Meltaus, Lohiniva)

Eteläinen alue: p. 016 322 6744 
sosiaalityöntekijä Tanja Tolonen
(Ounasvaara, Pöykkölä, Viirinkangas, Teollisuuskylä, Kivitaipale, Narkaus, Välijoki, Sulaoja, Siika-Kämä, Saari-Kämä, Rantavitikka, Alakorkalo, Niskanperä, Hirvas, Muurola, Petäjäskoski, Jaatila, Leipee, Pisa, Ojanperä, Rautiosaari)

Lasten ja nuorten sosiaalityö (alle 18-vuotiaat): p. 016 322 6748
Sosiaalityöntekijä Johanna Niemi
(Lasten ja nuorten sosiaalityössä ei ole aluejakoa)

 

Ohjaajat:

Lasten ja nuorten vammaispalveluohjaaja Aili Ristimella (alle 18-vuotiaat)
p. 016 322 8064; 050 562 8316

Henkilökohtaisen avun ohjaaja Anu Mansikkasalo-Psenda
p. 016 322 4332

Ota yhteyttä

Vammaissosiaalityön palvelut
Rovakatu 1
96100 Rovaniemi

Palvelualuepäällikkö
Mirja Kangas
p. 016 322 6207
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Vammaispalvelun palveluesimies 
Maija Tervo
p. 016 322 6742 | 040 582 6351
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Johtava Sosiaalityöntekijä
Sirpa Rapo
p. 016 322 6749
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


linkki_virtu.fi_kysy.png

Henkilökohtaisen avun sähköiseen tunti-ilmoitukseen pääset alla olevasta virtu.fi -linkistä:
virtu.fi-linkki_white-bg.gif