• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

VAMMAISPALVELUN TYÖTOIMINTA 2018

Rovaniemen kaupunki järjestää työtoimintaa eläkkeellä ja kuntoutustuella oleville henkilöille. Työtoiminta ei ole työsuhteista palkkatyötä. Työtoiminta on Sosiaalihuoltolain 27e§ ja Kehitysvammaisten Erityishuollosta annetun lain 2§ mukaista palvelua. Työtoiminta järjestetään vammaispalvelujen kautta ostopalveluna Eduro säätiöltä. Palvelu on asiakkaalle maksuton.                                                    Kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestetään edelleen kaupungin omana toimintana, Vammaispalvelu Päivätoiminta, Erkkilänkuja 1-3.

Työtoiminta toimii kuntoutustuella oleville yhtenä osana ja jaksona  kuntoutuksen polkua, huomioidaan siirtyminen eteenpäin. Eläkkeellä oleville voi olla vakiintunut toimintamuoto. 

ALOITUS  Ennen avotyötoiminnan tai paja työtoiminnan järjestelyä yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä, elämäntilannetta ja nykyistä viikko-ohjelmaa. Sekä pohditaan muita sopivia vaihtoehtoja työtoiminnalle.

Sen jälkeen yhteistyö Eduro säätiön kanssa,  järjestetään kokeilujakso pajalle tai avotyötoimintaan ja kokeilujakson perusteella laaditaan jatkosuunnitelma.                       

Asiakkaalle laaditaan kokeilujakson jälkeen työtoiminnan palvelusuunnitelma verkostoyhteistyönä.                                             Verkostotyö erityisesti alkuvaiheessa ja jatkosuunnitelmissa ja palvelun päättyessä. Verkostotapaamiset järjestää Vammaispalvelut ( Rovakatu 1, 96100 Rovaniemi). Ota yhteys Pyhäjärvi Eeva-Maria, puhelin 0405682271.

TYÖVALMENNUS Työtoiminta tapahtuu työvalmennuksena eri pajoilla. Tarvittaessa saatavilla yksilövalmentajan palveluina tukea ja ohjausta toimintapäivän aikana.

AVOTYÖTOIMINTA  Eduro säätiön avotyönohjaaja etsii yhteistyössä asiakkaan kanssa sopivan työtoimintapaikan ja antaa ohjauksen työpaikalle. Avotyötoimintaa edeltää jakso pajalla. Lisäksi avotyötoimintaan kuuluvat ryhmätapaamiset ja virkistyspäivät.

TYÖOSUUSRAHA, MATKAT, RUOKAILU Työtoimintapäivän pituus on 4-6 tuntia päivässä ja  2-4 toimintapäivää viikossa. Työtoimintapäiviltä maksetaan kuukausittain työosuusraha asiakkaan tilille. Kokeilujaksolla ei makseta työosuusrahaa. Tarvittaessa järjestetään matkat työtoimintaan ( toimintakyvyn ja liikkumisen vaikeudet, matkan pituus). Eduro säätiöllä on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun ja kahviin ( kahvi kello 9 ja kello 13 sekä lounas  kello 11.30 )

TOIMINTAA ARKEEN, UUSIA IHMISSUHTEITA, TYÖELÄMÄÄN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA
Työtoiminta soveltuu henkilöille, joilla on halu olla osallisena työelämässä ja lisätä työelämävalmiuksia.

-  arkirytmi kunnossa
- psyykkinen vointi vakaa, päihteettömyys
- kykyä ja halua toimia ryhmässä
- valmiuksia toimia myös itsenäisesti ja omatoimisesti ilman kokoaikaista ohjausta ja valvontaa
- kykyä noudattaa annettuja turvallisuusohjeita työtehtävissä

Lähtökohtana oma motivaatio osallistua suunnitelmiin ja toimintaan.

Työtoiminta on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille itsenäistymisen ja osallisuuden vahvistamiseksi. Sopii yksin asuville, tukiasunnossa asuville ja itsenäisempään asumiseen siirtyville. Työtoiminta tukee sosiaalisia kontakteja, omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä asumisessa.

VAIHTOEHTOJA  Vaihtoehtoja mielekkääseen toimintaan Rovaniemellä tarjoavat myös Kauppatorin Asukastupa, Balanssi ry,  Kohtaamispaikka Jokkatupa, Tyttöjen Talo, Nuorisokeskus Monde, Rovaniemen Päiväkeskus ry, Järjestöpiste Joiku ja Klubitalo Roihula. Klubitalo Roihulassa ( Kansankatu 2 ) on mahdollisuus saada työnhakuvalmennusta palkkatyön selvittelyyn.

OHJAUTUMINEN TYÖTOIMINTAAN, OTA YHTEYS
Eduro säätiön Työtoimintapalveluihin ohjautuminen tapahtuu Vammaispalvelujen kautta.
Osoite on Rovakatu 1, 96100 Rovaniemi.
Ota yhteys vastaava työnohjaaja Eeva-Maria Pyhäjärvi, Rovakatu 1. Puhelin 0405682271.

-Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo, Rovakatu 1. Puhelin 016-3226742

EDURO SÄÄTIÖ, TYÖELÄMÄOSALLISUUDEN PALVELULINJA  Lisätietoja Eduro säätiöstä, toiminnasta ja tilojen esteettömyydestä, https://www.eduro.fi/tyoelamapalvelut/osallisuus-ja-kuntoutus/
- Paja työtoiminta Paula Putaansuu, puhelin 0447743922
- Avotyötoiminta Kielo Sipari, puhelin 0401836027