• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut

Ikäihmisten palvelujen järjestämisestä Rovaniemellä vastaa Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Se huolehtii ikäihmisten hoidosta, hoivasta ja avusta.

Palvelukokonaisuudet

Kotihoito

Kotihoidon palveluja ovat palveluohjaus, kotisairaanhoito, kotipalvelu ja päiväpalvelu sekä tukipalvelut.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä hoivaa tarvitseville vanhuksille. Palveluasumisen yksiköt sijaitsevat eri puolilla Rovaniemeä.

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaala ja kotisairaala tarjoavat perusterveydenhuollon hoidon ja hoivan rovaniemeläisille.
Ota yhteyttä

Ylihoitaja
Lempi Kukkola
016 322 6606
 
Ympärivuorokautisen hoivan palveluesimies
Tarja Holländer-Tyni
016 322 6623

Kotihoidon palveluesimies
Anneli Ylitalo
016 322 8283

Palveluesimies
Sirkka Peltola
016 322 8360 


linkki_virtu.fi_kysy.png