• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Palveluasuminen

 Ympärivuorokautinen hoiva

Palveluasumisen tavoitteena on hyvä ja turvallinen vanhuus kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten palvelujen  turvin.

Palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä hoivaa ja hoitoa tarvitseville vanhuksille.  Lähtökohtana tehostetun palveluasumisen myöntämiselle on, että asiakas ei selviydy kotona maksimaalisellakaan kotihoidolla ja/tai omaishoitajan tai läheisen tuella.

Hakeminen palveluasumiseen tapahtuu SAS-työryhmän kautta ja valinnat tehdään kiireellisyysjärjestyksessä. Tavallisessa palveluasumisessa asuvat rinnastetaan pääsääntöisesti kotona asuviin.

Ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon / palveluasumisen  hakemus ja myöntämisperusteet kokonaisuudessaan löytyvät tämän sivun liitteistä.

Tehostetussa palveluasumisessa on ympärivuorokauden valvontaa, tavallisessa palveluasumisessa tai tukiasumisessa 24 tunnin valvontaa ei välttämättä ole.

NäsmänkieppiAaltoranta


Rautiosaari


Palveluasumisen yksiköt sijaitsevat eri puolella Rovaniemeä. Palveluasumista tarjoavat Rovaniemellä kaupungin omat yksiköt sekä yksityiset palvelutalot.

 Näsmänkieppi Aaltoranta Rautiosaari Yksityiset yksiköt

 

Vuokra

Palveluasumisen asukkaat ovat vuokrasuhteessa kaupunkiin / yksityiseen palvelun tuottajaan. Tämänhetkiset vuokrat (2015) kaupungin omissa yksiköissä ovat:

 • Näsmänkieppi 18,62 €/m2
 • Rautiosaari 17,82 €/m2
 • Aaltoranta 15,86 € /m2

Asukkailta perittävä vuokra vaihtelee asunnon koon ja asukkaille jyvitettävien yhteisten tilojen mukaan.

Yksityisten palveluntuottajien vuokria voi tiedustella kyseisistä yksiköstä.

Palvelumaksut

Palveluasumisen palvelumaksu perustuu tuloihin. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan bruttotulojen 563 € ylittävältä osalta peritään palvelumaksua 45% ja tavallisessa palveluasumisessa 35%. Palvelumaksu on sama asumispaikasta riippumatta.

Muut asiakasmaksut

Palveluasumisessa maksetaan myös muita asiakasmaksuja. Tämänhetkiset maksut (2015) kapungin omissa yksiköissä ovat:

 • Ateriapäiväpaketti 15,65 €/päivä
 • Liinavaatevuokra 21,40 €/kk
 • Asiointiapu 15,75 € /tunti


Yksityisten palveluntuottajien muita maksuja voi tiedustella kyseisistä yksiköstä.

Lääkkeet asiakas maksaa palveluasumisessa itse. Sairaanhoidosta huolehtii yksikön henkilökunta.

Kelan tuet ovat asumistuki,  hoitotuki sekä lääkemaksukatto.

Asukkaat kalustavat huoneensa itse, sänky on monissa paikoissa valmiina. Apuvälineet asukkaat saavat terveyskeskuksesta (apuvälinelainaamosta) lääkinnällisenä kuntoutuksena.
 
Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta tukien. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka toimii myös yhteyshenkilönä omaisiin.

Ota yhteyttä

Ikäihmisten palveluohjaus Nestori
016 322 2580
050 3620570
arkisin klo 10 - 14

Ympärivuorokautisen hoivan palveluesimies:
Tarja Holländer-Tyni
016 322 6623
040 747 0838

Palveluasumiseen hakeminen ja jaksohoito
Sas-hoitaja:
Leena Rusanen 
016 322 6631
arkisin klo 8 - 10

Liisa Penttinen
016 322 4647

Kotiutushoitaja:
Niina Jakovlev 
016-322 6629
0400-262264Laskutusasiat: 
16-322 4712