• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on muuttanut väliaikaisesti kaupungintalon toiseen kerrokseen, huoneisiin 2104-2108 kaupungintalon sisäilmaan liittyvän remontin ajaksi. Rakennustarkastajat päivystävät vuoroviikoin ma-pe klo 8-12. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa häiriötä.

Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta on siirtynyt lupakäsittelyssä sähköiseen hakemuksien käsittelyyn. Sähköiseen lupapalveluun tästä. Palvelu vaatii kirjautumisen sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen.

HOX! Pääpiirustukset tulee toimittaa paperisena rakennusvalvontaan kahtena kappaleena (asemakuva kolmena), vaikka lupaa hakisi sähköistä palvelua käyttäen.

Rakennusvalvonnan päivystys ma - pe klo 8.00 - 12.00

Päivystäjät:

Viikko 25 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524

viikko 26 Juho Tapio, vs. valvontainsinööri 040 583 4672, huone nro 2107
viikko 27 Jonna Vinberg rakennustarkastaja 050 3610379 huone nro 2108
viikko 28 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524, huone nro 2107
viikko 29 Juho Tapio v. valvontainsinööri 040 583 4672, huone nro 2107
viikko 30 Hannu Kangas, toimistoinsinööri 050 590 7449, huone nro 2105
viikko 31 Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja 0400 698 653 huone nro 2108
viikko 32 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987 huone nro 2106

 Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan. 


Tutustu  pientalorakentajan oppaaseemme.  Klikkaa kuvasta.

Pientalorakentajan-opas-linkkikuva.jpg

 

Ilmainen Kotitalous -esite

Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tämä tapahtuu lupamenettelyn sekä jatkuvan valvonnan keinoin suorittamalla lain ja lupapäätösten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä opastuksen ja neuvonnan avulla. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee kaupungintalolla (Hallituskatu 7) ensimmäisessä kerroksessa. Kulku tapahtuu pääoven kautta. Ilmoittaudu infopisteessä.

 

 

Sähköisen asioinnin ongelmatilanteissa ota yhteyttä:

paikkatietoinsinööri Manninen 040 522 9187, paikkatietosuunnittelija Nikumaa 040 766 5698 tai paikkatietoasiantuntija Iivari 040 5229182

 

Koordinaattiuudistus


Järjestelmien muuttuessa rakentajien, suunnittelijoiden ym. on tarkistettava missä korkeusjärjestelmässä suunnitelmat ovat. Rakennuslupiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin on tehtävä merkintä käytetystä korkeusjärjestelmästä N43 tai N 2000.