• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Nyt voit hakea lupaa rakennusvalvonnasta myös sähköisesti. Sähköiseen lupapalveluun tästä. Palvelu vaatii kirjautumisen sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen.

Sähköisen asioinnin ongelmatilanteissa ota yhteyttä:

paikkatietoinsinööri Manninen  040 522 9187, paikkatietosuunnittelija Nikumaa 040 766 5698 tai paikkatietoasiantuntija Iivari 040 5229182

Rakennusvalvonta suljettu pe 22.5.2015 toimialapäivän vuoksi

Rakennusvalvonnan päivystys ma - pe  klo 8.00 - 12.00

Päivystäjät:

Viikko 20 Hannu Kangas, toimistoinsinööri 050 590 7449
Viikko 21 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987
Viikko 22 Kimmo Puttonen, valvontainsinööri (to Ylitorniolla) 040 583 4672
Viikko 23 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524
Viikko 24 Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja 0400 698 653
Viikko 25 Hannu Kangas, toimistoinsinööri 050 590 7449
Viikko 26 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987
Viikko 27 Kimmo Puttonen, valvontainsinööri (to Ylitorniolla) 040 583 4672

Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan.


Tutustu uuteen pientalorakentajan oppaaseemme. Klikkaa kuvasta.

 frontpage.jpg


Ilmainen Kotitalous -esite

Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tämä tapahtuu lupamenettelyn sekä jatkuvan valvonnan keinoin suorittamalla lain ja lupapäätösten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä opastuksen ja neuvonnan avulla. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee kaupungintalolla (Hallituskatu 7) ensimmäisessä kerroksessa. Kulku tapahtuu pääoven kautta. Ilmoittaudu infopisteessä.


 

Koordinaattiuudistus


Järjestelmien muuttuessa rakentajien, suunnittelijoiden ym. on tarkistettava missä korkeusjärjestelmässä suunnitelmat ovat. Rakennuslupiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin on tehtävä merkintä käytetystä korkeusjärjestelmästä N43 tai N 2000.