• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan päivystys ma - pe  klo 8.00 - 12.00

Päivystäjät:

Viikko 42 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987
Viikko 43 Kimmo Puttonen, valvontainsinööri (to Ylitorniolla) 040 583 4672
Viikko 44 Anna-Riikka Paananen tai Hannu Kangas, toimistoinsinööri 050 590 7449
Viikko 45 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524

Viikko 46 Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja 0400 698 653
Viikko 47 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987
Viikko 48 Kimmo Puttonen, valvontainsinööri (to Ylitorniolla) 040 583 4672
Viikko 49 Hannu Kangas, toimistoinsinööri 050 590 7449
Viikko 50 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524

Viikko 51 Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja 0400 698 653
Viikko 52 Joulu viikko, kaksi työpäivää, ei päivystystä
Viikko 1 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987
Viikko 2 Kimmo Puttonen, valvontainsinööri (to Ylitorniolla) 040 583 4672
Viikko 3 Hannu Kangas, toimistoinsinööri 050 590 7449
Viikko 4 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524

Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan.


Tutustu uuteen pientalorakentajan oppaaseemme. Klikkaa kuvasta.

 frontpage.jpg


Ilmainen Kotitalous -esite

Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tämä tapahtuu lupamenettelyn sekä jatkuvan valvonnan keinoin suorittamalla lain ja lupapäätösten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä opastuksen ja neuvonnan avulla. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee kaupungintalolla (Hallituskatu 7) ensimmäisessä kerroksessa. Kulku tapahtuu pääoven kautta. Ilmoittaudu infopisteessä.


Nyt voit hakea lupaa rakennusvalvonnasta myös sähköisesti!

 

Sähköisen asioinnin ongelmatilanteissa ota yhteyttä:
- paikkatietoinsinööri Manninen  040 522 9187, paikkatietosuunnittelija Nikumaa 040 766 5698 tai paikkatietoasiantuntija Iivari 040 5229182


Koordinaattiuudistus


Järjestelmien muuttuessa rakentajien, suunnittelijoiden ym. on tarkistettava missä korkeusjärjestelmässä suunnitelmat ovat. Rakennuslupiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin on tehtävä merkintä käytetystä korkeusjärjestelmästä N43 tai N 2000.