• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta on siirtynyt lupakäsittelyssä sähköiseen hakemuksien käsittelyyn. Sähköiseen lupapalveluun tästä. Palvelu vaatii kirjautumisen sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen.

Rakennusvalvonnan päivystys ma - pe klo 8.00 - 12.00

Päivystäjät:

Viikko 20 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987

Viikko 21 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524

Viikko 22 Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja 0400 698 653

Viikko 23 Hannu Kangas, toimistoinsinööri 050 590 7449

Viikko 24 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987

Viikko 25 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524

 Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan. 


Tutustu  pientalorakentajan oppaaseemme.  Klikkaa kuvasta.

Pientalorakentajan-opas-linkkikuva.jpg

 

Ilmainen Kotitalous -esite

Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tämä tapahtuu lupamenettelyn sekä jatkuvan valvonnan keinoin suorittamalla lain ja lupapäätösten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä opastuksen ja neuvonnan avulla. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee kaupungintalolla (Hallituskatu 7) ensimmäisessä kerroksessa. Kulku tapahtuu pääoven kautta. Ilmoittaudu infopisteessä.

 

 

Sähköisen asioinnin ongelmatilanteissa ota yhteyttä:

paikkatietoinsinööri Manninen 040 522 9187, paikkatietosuunnittelija Nikumaa 040 766 5698 tai paikkatietoasiantuntija Iivari 040 5229182

 

Koordinaattiuudistus


Järjestelmien muuttuessa rakentajien, suunnittelijoiden ym. on tarkistettava missä korkeusjärjestelmässä suunnitelmat ovat. Rakennuslupiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin on tehtävä merkintä käytetystä korkeusjärjestelmästä N43 tai N 2000.