• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan päivystys ma - pe  klo 8.00 - 12.00

Päivystäjät:

Viikko 36 Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja 0400 698 653
Viikko 37 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 0400 529 987
Viikko 38 Kimmo Puttonen, valvontainsinööri (to Ylitorniolla) 040 583 4672
Viikko 39 Anna-Riikka Paananen, vs. toimistoinsinööri 050 590 7449
Viikko 40 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524
Viikko 41 Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja 0400 698 653

Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan.


Tutustu uuteen pientalorakentajan oppaaseemme. Klikkaa kuvasta.

 frontpage.jpg


Ilmainen Kotitalous -esite

Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tämä tapahtuu lupamenettelyn sekä jatkuvan valvonnan keinoin suorittamalla lain ja lupapäätösten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä opastuksen ja neuvonnan avulla. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee kaupungintalolla (Hallituskatu 7) ensimmäisessä kerroksessa. Kulku tapahtuu pääoven kautta. Ilmoittaudu infopisteessä.


Nyt voit hakea lupaa rakennusvalvonnasta myös sähköisesti!

 

Sähköisen asioinnin ongelmatilanteissa ota yhteyttä:
- paikkatietoinsinööri  040 522 9187 tai paikkatietosuunnittelija 040 766 5698


Koordinaattiuudistus


Järjestelmien muuttuessa rakentajien, suunnittelijoiden ym. on tarkistettava missä korkeusjärjestelmässä suunnitelmat ovat. Rakennuslupiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin on tehtävä merkintä käytetystä korkeusjärjestelmästä N43 tai N 2000.