• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan päivystys ma - pe  klo 8.00 - 12.00

Päivystäjät:

Viikko 51 Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja 0400 698 653
Viikko 52  Ei päivystystä.
Viikko 1 Jonna Vinberg rakennustarkastaja 050 3610379
Viikko 2 Kimmo Puttonen, valvontainsinööri  040 583 4672 (to Ylitorniolla)
Viikko 3 Hannu Kangas, toimistoinsinööri 050 590 7449
Viikko 4 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari 040 531 6524

Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan.


Tutustu uuteen pientalorakentajan oppaaseemme. Klikkaa kuvasta.

 frontpage.jpg


Ilmainen Kotitalous -esite

Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tämä tapahtuu lupamenettelyn sekä jatkuvan valvonnan keinoin suorittamalla lain ja lupapäätösten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä opastuksen ja neuvonnan avulla. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee kaupungintalolla (Hallituskatu 7) ensimmäisessä kerroksessa. Kulku tapahtuu pääoven kautta. Ilmoittaudu infopisteessä.


Nyt voit hakea lupaa rakennusvalvonnasta myös sähköisesti!

 

Sähköisen asioinnin ongelmatilanteissa ota yhteyttä:
- paikkatietoinsinööri Manninen  040 522 9187, paikkatietosuunnittelija Nikumaa 040 766 5698 tai paikkatietoasiantuntija Iivari 040 5229182


Koordinaattiuudistus


Järjestelmien muuttuessa rakentajien, suunnittelijoiden ym. on tarkistettava missä korkeusjärjestelmässä suunnitelmat ovat. Rakennuslupiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin on tehtävä merkintä käytetystä korkeusjärjestelmästä N43 tai N 2000.