• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Sähköiset palvelukanavat
Sähköiset palvelukanavat

Lupapiste

 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea katu-, sijoitus- ja muita yleisten alueiden lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, kaivajan, suunnittelijan ja muut ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin. Lupapiste palvelu ei poista muiden viranomaislupien hakemista vaan koskee ainoastaan kunnalta haettavia katu-, sijoitus- ja muita yleisten alueiden lupia.

 


Rakennusvalvonnan sähköinen lupahakemus
 
Tekla Xcityn rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin kautta voit hakea lupaa mm. uudisrakentamiseen, laajennukseen, muutokseen, purkuun, aitaamiseen ja puunkaatoon. 
Sähköisen lupahakemuksen ongelmatilanteissa ota yhteyttä: paikkatietoinsinööri p. 040 522 9187 tai paikkatietosuunnittelija 040 766 5698.


Karttapalvelu

Xcityn kaupungin Internet Karttapalvelu on Xcityn kaupungin ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu.
Karttapalvelussa esiintyvä tieto on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin eikä niitä tule käsittää juridisena tai kaupallisena ohjeena. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa palvelussa olevien tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin.