• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Sähköiset palvelukanavat
Sähköiset palvelukanavat

 
nuoli.jpgAloitekanava

Nuorten sähköinen asiointipalvelu, jossa on mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden valmisteluun. Lisäksi Aloitekanava mahdollistaa nuorten kuulemisen heitä koskevissa asioissa.
Kohderyhmä: Rovaniemeläiset nuoret
Käytön edellytykset: Osallistuminen Aloitekanavan toimintaan vaatii rekisteröitymisen palveluun.
Palvelusta vastaa: Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut

nuoli.jpgNuortenideat.fi

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Oman idean kirjoittaminen edellyttää sisäänkirjautumista, mutta ideoita voi selata, kommentoida ja kannattaa kirjautumatta.