• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Terveyspalvelut ja hallinto
Kaupungintalo

Terveyspalveluihin kuuluvat avovastaanotot, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, hammashoito, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kotihoito, ympärivuorokautinen hoiva sekä akuutti terveyskeskussairaala.

Terveyspalveluilla ehkäistään sairauksien syntyä, edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia  ja hoidetaan sairaita . Turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy ja tarvittaessa hoito. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin terveydenhuollon ja työterveyshuollon kanssa.
Hallinto-organisaatiossa
:  Perusturvapalvelut  (palvelun tilaaja)

Hallinto-organisaatio vastaa demokraattisesta päätöksenteosta ja toiminnan yhteiskunnallisesta ohjaamisesta sekä palvelujen järjestämisestä kuntalaisten perusoikeuksien ja palvelutarpeiden mukaisesti. Perusturvalautakunnan  esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan verkkosivulla osoitteessa:  http://ktweb.rovaniemi.fi

Perusturvapalvelut sijaitsee kaupungintalolla, Hallituskatu 7.
Perusturvajohtaja 016 322 6200.
Ylilääkäri 016 322 6210


Palveluorganisaatiossa:  Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus  (palvelun tuottaja)

 Palveluorganisaatio tuottaa tai  hankkii hallinto-organisaation kanssa hyväksymänsä  palvelusopimuksen mukaiset palvelut.  

Palvelujohtokunnan  
 esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan verkkosivuille osoitteessa: http://ktweb.rovaniemi.fi.  


                                                                         Organisaatiokaavio

kaavio2.JPG

Ota yhteyttä
Terveyspalvelut
Hallituskatu 7, 2. krs. 
PL 8216,  96101 Rovaniemi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hallintoylilääkäri 016 322 6605 
Hallintosihteeri 016 322 6621
Liitetiedostot