• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon toiminta

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on seurata ja tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia, sekä edistää kouluaisten terveitä elämäntapoja ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kodin, koulun ja terveyshuollon yhteistyö on merkittävä. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitajat. Kouluterveydenhoitajat toimivat yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyön tekeminen ja varhainen puuttuminen on tärkeää esim. oppimisvaikeuksissa, koulukiusaamisessa, koulusta poissaoloissa ja päihteiden käytössä.

Asiointi

Terveydenhoitajat tekevät mm. säännöllisiä terveystarkastuksia, seuraavat nuorten kehitystä ja ohjaavat koululaisia hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyvissä kysymyksissä.

Kouluterveydenhoitajaan otetaan yhteyttä puhelimitse.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot

Koululääkärille hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.
Koulukohtaiset vastaanottoajat tiedotetaan koulujen tiedotteissa.

Voit varata ajan lapsellesi terveystarkastukseen myös  sähköisesti Ajanvarauksesta tiedotetaan terveydenhoitajan tai Wilman kautta. On toivottavaa, että tarkastukseen osallistuu myös lapsen huoltaja(t). Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Terveydenhuollon sähköinen ajanvaraus

 Sinetän neuvola ja kouluterveydenhuolto on suljettu remontin vuoksi 22.12.2014-11.1.2015

 Sinetän neuvola ja kouluterveydenhuolto on suljettu remontin vuoksi viikot 52-2 eli 22.12.2014 - 11.1.2015.

 Avovastaanottoa tarvitsevat ottavat yhteyttä omaan hoitotiimiinsä, Koskitiimi p. 016 322 4585.

 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat varaavat ajan terveydenhoitajalta, p. 016 322 8235.

Ota yhteyttä

Palveluesimies Tarja Laurila
0400 694 772
Korkalonkatu 4,
96100 ROVANIEMI

Kouluterveydenhuollon vastaava th Heidi Karvonen
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

HUOM! Sinetän neuvola ja kouluterveydenhuolto suljettu 22.12.2014 - 11.1.2015