• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Voimassa olevat hammashuollon hinnat 1.1.2014


Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9§:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää THL.

Maksuasetuksen mukaiset maksut peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä:

Käyntimaksu ( peritään joka kerta )

suuhygienistin käynti  

8,00 €

hammaslääkärin käynti                                   

10,20 €

erik.hammaslääkärin käynti  

14,90€

 

  
Yleisimpien toimenpiteiden hintoja:
paikkaus    

14,70 - 42,90€

hammaskiven poisto

6,60 - 60,20€

hampaan leikkauksellinen poisto   

42,90 - 60,20 €

juurenhoito

14,70 - 42,90 €

purennan hoito                                    

14,70 - 42,90 €

purentakisko                                                     

n. 170 - 250 €

proteesin pohjaus/korjaus

n. 170 - 230 €

röntgenkuva        6,60€
optg(leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus)                           14,70€
ehkäisevä hoito                                                                                6,60€
puudutus                                                                                             6,60€
                                                           
     

                                                                                                                                                                          
Perumaton poisjäänti 15-vuotta täyttäneiltä 36,20 €

Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustöihin osallistumisesta Suomen sodissa, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvistä kliinisestä työstä.