• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Voimassa olevat hammashuollon hinnat 1.1.2016

 

Voimassa olevat hammashuollon asiakasmaksut 1.1.2016

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9§:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää THL. Maksuasetuksen mukaiset maksut peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä  (myös odottavat vanhemmat ja opiskelijat), kuitenkin siten että henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustöihin osallistumisesta Suomen sodissa, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.  Mikäli samoilla käyntikerroilla tehdään kuitenkin maksullisia toimenpiteitä (esim. paikkaus), peritään myös käyntimaksu.

 

Käyntimaksu (peritään joka kerta):

Suuhygienistillä käynti

10,30 €

Hammaslääkärillä käynti

13,30 €

Erik. hammaslääkärillä käynti

19,40 €

 

Tämän lisäksi peritään asetuksen mukaiset toimenpidekohtaiset maksut.

Yleisimpien toimenpiteiden hintoja:

Tarkastus

19,10 - 38,00

Paikkaushoito

- 1-pinnan paikka

19, 10€

- 2- tai useamman pinnan paikka

38,00 - 55,60

Hammaskiven poisto, käyntikerralta

8,50 - 78,00

Hampaan poisto

19,10 -38,00

Leikkauksellinen hampaan poisto

55,60 -78,00

Juurihoito, käyntikerralta

19,10 – 55,60

Purentakisko*

55,60 €

Proteesin pohjaus/korjaus *

38,00 - 55,60€

Hammasröntgenkuva

8,50 €

PTG (leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus)

19,10 €

Ehkäisevä hoito

8,50 €

Puudutus

8,50

Todistus/lausunto (esim. vakuutusyhtiölle)

51,40 €

 

Peruuttamaton poisjäänti
(15 vuotta täyttäneiltä, aika peruttava edellisenä päivänä klo 14 mennessä)

51,40 €

 

* Lisäksi proteettisesta hoidosta sekä purentakiskoista peritään laboratoriokustannukset täysimääräisinä. Pyydä erillinen kustannusarvio hammaslääkäriltäsi ennen varsinaisen hoidon aloitusta.