• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Voimassa olevat hammashuollon hinnat 1.1.2015


 

Voimassa olevat hammashuollon asiakasmaksut 1.1.2015

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9§:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää THL. Maksuasetuksen mukaiset maksut peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä  (myös odottavat vanhemmat ja opiskelijat), kuitenkin siten että henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustöihin osallistumisesta Suomen sodissa, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.  Mikäli samoilla käyntikerroilla tehdään kuitenkin maksullisia toimenpiteitä (esim. paikkaus), peritään myös käyntimaksu.

 

Käyntimaksu (peritään joka kerta):

Suuhygienistillä käynti

8,00 €

Hammaslääkärillä käynti

10,30 €

Erik. hammaslääkärillä käynti

14,90 €

 

Tämän lisäksi peritään asetuksen mukaiset toimenpidekohtaiset maksut.

Yleisimpien toimenpiteiden hintoja:

Tarkastus

14, 70 - 29, 30€

Paikkaushoito

- 1-pinnan paikka

14, 70€

- 2- tai useamman pinnan paikka

29,30 - 42,90

Hammaskiven poisto, käyntikerralta

6,60- 60, 20€

Hampaan poisto

14,70 - 29, 30€

Leikkauksellinen hampaan poisto

42,90 - 60,20€

Juurihoito, käyntikerralta

14,70 - 42,90€

Purentakisko

42,90 €

Proteesin pohjaus/korjaus

29,30 - 42,90€

Hammasröntgenkuva

6,60 €

OPTG (leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus)

14,70 €

Ehkäisevä hoito

6,60 €

Puudutus

6,60 €

Todistus/lausunto (esim. vakuutusyhtiölle)

39,60€

Perumaton poisjäänti (15 vuotta täyttäneiltä) 

aika peruttava edellisenä päivänä klo 14 mennessä                                         

         

 39,60€ 

 

 

 

Lisäksi proteettisesta hoidosta sekä purentakiskoista peritään laboratoriokustannukset täysimääräisinä. Pyydä erillinen kustannusarvio hammaslääkäriltäsi ennen varsinaisen hoidon aloitusta.

http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys/Suun-terveydenhuolto/Hinnat