• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Voimassa olevat hammashuollon hinnat 1.1.2015

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9§:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää THL.

Maksuasetuksen mukaiset maksut peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä  (myös odottavat vanhemmat ja opiskelijat), kuitenkin siten että henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustöihin osallistumisesta Suomen sodissa, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.  Mikäli samoilla käyntikerroilla tehdään kuitenkin maksullisia toimenpiteitä (esim. paikkaus), peritään myös käyntimaksu.

Käyntimaksu (peritään joka kerta):    
Suuhygienistillä käynti  8,00 € 
Hammaslääkärillä käynti  10,30 € 
Erik. hammaslääkärillä käynti  14,90 €

Tämän lisäksi peritään asetuksen mukaiset toimenpidekohtaiset maksut.

Yleisimpien toimenpiteiden hintoja:

Tarkastus  14,70 - 29,30€ 
Paikkaushoito 
- 1-pinnan paikka  14,70€  
- 2- tai useamman pinnan paikka  29,30 - 42,90 
Hammaskiven poisto, käyntikerralta  6,60- 60,20€ 
Hampaan poisto  14,70 - 29,30€
Leikkauksellinen hampaan poisto  42,90 - 60,20€ 
Juurihoito, käyntikerralta  14,70 - 42,90€ 
Purentakisko  42,90 € 
Proteesin pohjaus/korjaus  29,30 - 42,90€ 
Hammasröntgenkuva 6,60 € 
OPTG (leukojen ja koko hampaiston
röntgenkuvaus)
 
14,70 € 
 Ehkäisevä hoito 6,60 € 
Puudutus  6,60 € 
Todistus/lausunto (esim. vakuutusyhtiölle)  39,60€
Perumaton poisjäänti (15 vuotta täyttäneiltä)
aika peruttava edellisenä päivänä
klo 14 mennessä
 
 39,60€


Lisäksi proteettisesta hoidosta sekä purentakiskoista peritään laboratoriokustannukset täysimääräisinä. Pyydä erillinen kustannusarvio hammaslääkäriltäsi ennen varsinaisen hoidon aloitusta.