• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Ilmoitukset ja hakemukset

Toimistomme on muuttanut. Huom! Lomakkeissa vanhat osoitteet.

Uusi postiosoitteemme 8.4.2015 alkaen on

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto, Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi.

Käynti B-portaasta.

Elintarvikelaki

Elintarvikehuoneistojen ilmoitus- ja hyväksymismenettelyä muutettiin 1.9.2011 alkaen elintarvikelain muutoksella 352/2011. 
Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus elintarvikelaissa mainittuja poikkeuksia (13 § 6 mom.) lukuun ottamatta asianomaiselle valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Omavalvontasuunnitelmaa ei enää hyväksytä, mutta se on esitettävä valvontaviranomaiselle viimeistään ensimmäisellä tarkastuksella. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa ( elintarvikelaki 23/2006) 
 
Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle on haettava hyväksyntää asianomaiselta valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (laitos). Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elintarvikehuoneiston hyväksymismenettelystä on tarkempia säännöksiä valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa 420/2011.

Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus  on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään mm. kampaamoista, kauneushoitoloista, yleisistä saunoista, kuntosaleista  ja uimarannoista, kouluista, päivä-, hoiva- ja vanhainkodeista, kouluista ja oppilaitoksista, majoitus- ja kokoontumishuoneistoista, eläinsuojista asemakaava-alueella, hautapaikoista jne.
Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä  viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista ja viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan/veden laadun olennaista muuttamista.

 

Huom!
Ilmoituksen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta voi tehdä myös sähköisesti.


Terveydensuojelulaki ja lääkelaki
Vesilaitoksen hyväksymishakemus TsL 18 §.doc (189,5 kB) Vettä toimittavan laitoksen aloittaminen, vedenoton tai käsittelyn olennainen laajennus, veden laadun tai jakelun olennainen muutos.
TSL 13§ ILMOITUS Koulut ja oppilaitokset.doc (116 kB) Peruskoulu (ja esiopetus), lukio, ammattioppilaitos, korkeakoulu ja muu aikuisoppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset
TSL 13 § ILMOITUS sosiaalialan laitokset ja huoneistot.doc (121 kB) Vanhainkoti, lastenkoti, erityisryhmien laitoshoito, tehostettu palveluasuminen, aikuisten päivähoito
TSL 13§ ILMOITUS päiväkoti, esiopetus, leikkitoiminta jne. (109 kB) Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, esiopetus, leikkitoiminta ja muu päivätoiminta
TSL 13 § ILMOITUS hotellit ja muut majoitushuoneistot.doc (119 kB) Hotellit, hostellit, retkeilymajat, täysihoitolat, motellit, lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit, muu loma-asuntojen tarjoaminen, asuntolat, yömajat jne.
TSL 13 § ILMOITUS Julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto.doc (122 kB) Lasten ja nuorten kerhotilat, leirikeskukset, sisäleikkipuistot, kirkot, uskonnoll. yhdistysten tilat, luentosalit ja auditoriot, bingo- ja pelisalit, tanssisalit ja -lavat, teatterit, elokuvateatterit, konserttisalit tms.
TSL 13 § ILMOITUS Kuntosalit ja liikuntatilat.doc (130 kB)
TSL 13§ ILMOITUS kampaamo, kauneushoitola.doc (84 kB) Kampaamo, parturi, kauneus- tai jalkahoitola, tatuointiliike tai vastaava
Ohje huoneiston perustajalle (257,2 kB) Ohjeita parturi-kampaamon, kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen, solariumin, yms. perustajalle
TSL 13 § ILMOITUS eläinsuojasta asemakaava-alueella.doc (77,5 kB) Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen asemakaava-alueelle
Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus.doc (92,5 kB)