• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Ilmoitukset ja hakemukset

Elintarvikelaki

Elintarvikehuoneistojen ilmoitus- ja hyväksymismenettelyä muutettiin 1.9.2011 alkaen elintarvikelain muutoksella 352/2011. 
Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus elintarvikelaissa mainittuja poikkeuksia (13 § 6 mom.) lukuun ottamatta asianomaiselle valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Omavalvontasuunnitelmaa ei enää hyväksytä, mutta se on esitettävä valvontaviranomaiselle viimeistään ensimmäisellä tarkastuksella. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa ( elintarvikelaki 23/2006) 

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle on haettava hyväksyntää asianomaiselta valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (laitos). Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elintarvikehuoneiston hyväksymismenettelystä on tarkempia säännöksiä valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa 420/2011.

 

Huom!
Ilmoituksen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta voi tehdä myös sähköisesti.

 

Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus  on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään mm. kampaamoista, kauneushoitoloista, yleisistä saunoista, kuntosaleista  ja uimarannoista, kouluista, päivä-, hoiva- ja vanhainkodeista, kouluista ja oppilaitoksista, majoitus- ja kokoontumishuoneistoista, eläinsuojista asemakaava-alueella, hautapaikoista jne.
Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä  viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista ja viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan/veden laadun olennaista muuttamista.

 

Tupakkalaki

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Hakemuksen ja ilmoituksenvoi tehdä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon lomakkeella (sähköpostitse tai paperilla) tai sähköisesti yrityssuomi.fi –palvelun kautta.

Ympäristöterveydenhuoltoon on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta valvontaviranomaisen perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava hyvissä ajoin.

Linkki Valviran ohjeeseen (13/2016) Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti löytyy Ohjeita-otsikon alta..

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä aikaisintaan 20.11.2016 sen jälkeen, kun

 1. hän on tehnyt ympäristöterveydenhuoltoon kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
 2. toimittanut ympäristöterveydenhuoltoon päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

 

Lääkelaki

Lääkelain 54 a §:ssä tarkoitettua lupaa itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin haetaan ympäristöterveydenhuollosta  nikotiinivalmistemyyntilupahakemuksella. Lomake löytyy alimmaisena tiedostoissa Terveydensuojelulaki ja lääkelaki -otsikon alta. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa myöntämistään luvista Fimealle.

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta
Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta (31,5 kB) Järjestäjän ilmoitus yleisötilaisuudesta, jossa ennakoidaan olevan yhtä aikaa vähintään 500 vierailijaa.
Terveydensuojelulaki ja lääkelaki
Vesilaitoksen hyväksymishakemus TsL 18§.docx (30,6 kB) Vettä toimittavan laitoksen aloittaminen, vedenoton tai käsittelyn olennainen laajennus, veden laadun tai jakelun olennainen muutos.
TSL 13§ ILMOITUS Koulut ja oppilaitokset.doc (116,5 kB) Peruskoulu (ja esiopetus), lukio, ammattioppilaitos, korkeakoulu ja muu aikuisoppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset
TSL 13 § ILMOITUS sosiaalialan laitokset ja huoneistot.docx (40 kB) Vanhainkoti, lastenkoti, erityisryhmien laitoshoito, tehostettu palveluasuminen, aikuisten päivähoito
TSL 13§ ILMOITUS päiväkoti, esiopetus, leikkitoiminta jne. (109,5 kB) Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, esiopetus, leikkitoiminta ja muu päivätoiminta
TSL 13 § ILMOITUS julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto Rovakaari.doc (123,5 kB) Lasten ja nuorten kerhotilat, leirikeskukset, sisäleikkipuistot, kirkot, uskonnoll. yhdistysten tilat, luentosalit ja auditoriot, bingo- ja pelisalit, tanssisalit ja -lavat, teatterit, elokuvateatterit, konserttisalit tms.
TSL 13 § ILMOITUS hotellit ja muut majoitushuoneistot.doc (120 kB) Hotellit, hostellit, retkeilymajat, täysihoitolat, motellit, lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit, muu loma-asuntojen tarjoaminen, asuntolat, yömajat jne.
TSL 13 § ILMOITUS Uimahalli, kylpylä, muu allastila, yleinen sauna (36,4 kB)
TSL 13 § ILMOITUS Kuntosalit ja liikuntatilat Rovakaari.doc (130 kB)
TSL 13§ ILMOITUS kampaamo, kauneushoitola Rovakaari.docx (31,5 kB) Kampaamo, parturi, kauneus- tai jalkahoitola, tatuointiliike tai vastaava
Ohje huoneiston perustajalle (257,2 kB) Ohjeita parturi-kampaamon, kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen, solariumin, yms. perustajalle
TSL 13 § ILMOITUS Uimaranta (32,2 kB)
TSL 13§ ILMOITUS eläintenpito Rovakaari.doc (80,5 kB) Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen asemakaava-alueelle
Nikotiinivalmistemyyntilupahakemus Rovakaari.docx (30,3 kB)
Rovakaaren ympäristöterveydehuolto

Postiosoite:
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi


Käyntiosoite:
Rantavitikantie 33 B-porras, 4. krs

Sähköpostiosoitteet:
Yhteinen osoite terveystarkastaja@rovaniemi.fi
Henkilökohtaiset osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Puhelinpäivystys arkisin
klo 8.30-12.00
p. 0400 128 447

Tupakkalaki
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus, tukkumyynti-ilmoitus (34 kB) Lomakkeella myös ilmoitus hakemuksen tai ilmoituksen tietojen muutoksesta tai myynnin lopettamisesta. Esim. laajentaminen nikotiininesteiden myyntiin.
Hakemuksen ja ilmoituksen täyttöohje (60 kB)
Liitteet
Ohje huoneiston perustajalle (257,2 kB) Ohjeita parturi-kampaamon, kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen, solariumin, yms. perustajalle
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (298,7 kB)