• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Turvallisuus ja järjestys
Maanpuolustus
Suomen maanpuolustuksen tehtävänä on Suomen valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen. Maanpuolustuksella pyritään turvaamaan myös kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan. Puolustuskyvyllä pyritään estämään ennalta sotilaallisen voiman käytöllä uhkaaminen ja sotilaalliset toimet Suomea vastaan.

Puolustuspolitiikka määrittää sen, miten Suomen sotilaallinen puolustus järjestetään. Keskeisiä asioita ovat sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät ja voimavarat, puolustusratkaisun periaatteet ja lainsäädäntö.

Puolustusvoimat huolehtii maan sotilaallisesta valmiudesta ja sen suunnittelusta. Se huolehtii myös aluevalvonnasta sekä koskemattomuuden ja itsenäisyyden puolustamisesta.

Puolustusvoimien ylipäällikkö on tasavallan presidentti. Puolustusvoimien välitön johto ja valvonta kuuluvat puolustusvoimain komentajalle, jolla on apunaan pääesikunta. Puolustusvoimat koostuu pääesikunnan lisäksi maa-, meri- ja ilmavoimista sekä pääesikunnan alaisista laitoksista. Hallinnollisissa asioissa Puolustusvoimat on puolustusministeriön alainen.

Rovaniemi varuskuntakaupunki

Pohjois-Suomen sotilasläänin alaisuudessa toimii Rovaniemellä sijaitseva alueellinen Lapin aluetoimisto.

Lapin aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Jarmo Mattila
PL 23
96101 Rovaniemi

Lapin Ilmatorjuntarykmentti on maamme pohjoisin ilmatorjunta joukko-osasto sijaiten napapiirillä Joulupukin pajakylän ja Rovaniemen lentokentän naapurissa. Someroharjun kasarmialueelta on matkaa Rovaniemen kaupungin keskustaan vain reilut 5 kilometriä.

Lapin lennosto on ilmavoimien komentajan alainen operatiivinen valmiusyhtymä, jonka ilmapuolustuksen vastuualue käsittää Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Alueena se on liki puolet valtakuntamme alueesta ja ilmatilasta.

Lapin Lennoston päätehtävät ovat ilmatilan koskemattomuuden valvonta sekä tarvittaessa ilmateitse tapahtuvien hyökkäysten torjunta hävittäjäkalustolla.