• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot
Palkkatuettu työ

 

Rovaniemen kaupunki rekrytoi työllistämispalveluiden kautta työttömiä työnhakijoita kaupungin omiin yksiköihin. Palkkatuella palkataan pääasiassa peruspalvelutehtäviin kuudeksi kuukaudeksi ja työaika on 85 %.

Pääosa työllistettävistä on vaikeasti työllistyviä ja pitkäaikaistyöttömiä. Osa palkatuista kuuluu nuorten yhteiskuntatakuun piiriin. Palkkatuettujen joukossa on myös vajaakuntoisia, maahanmuuttajia, muita erityisryhmiä sekä velvoitetyöllistettäviä. Palkkatuettu työ kohdistuu pääsääntöisesti työttömiin, jotka eivät ole olleet aikaisemmin tuetussa työssä kunnan palveluksessa.

Kaupungin palkkatuettuja työpaikkoja voi kysyä ensisijaisesti Lapin TE -toimistosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Rovaseudun (Rovaniemi ja Ranua) Monet –hankkeen mukaan työllistämisen kuntakokeiluun ajalle 1.9.2012–31.12.2015. Kuntakokeilun tavoitteena on heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisääminen, työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen.  Kuntien lisäksi mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ELY -keskus, TE -toimisto, Kela, kuntien sosiaali- ja terveystoimet, oppilaitokset, yritykset ja järjestöt sekä alueellisena toimijana Rovaniemen Monitoimikeskus-säätiö.

Rovaseudun Monet –hankkeen palveluiden piiriin otetaan yhteensä 580 henkilöä, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, ja jotka tarvitsevat julkisten työvoimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia työllistymisedellytyksiä parantavia palveluja.
Rovaniemen kaupunki työllistää palkkatuella työllistämisvaiheessa olevia Monet -hankkeen asiakkaita.