Etusivu>Palvelut>Liikenne>Askarruttaako teiden talvikunnossapito? Kaupunki vastaa yleisimpiin kysymyksiin
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikenne
Ajankohtaiset tiedotteet

Askarruttaako teiden talvikunnossapito? Kaupunki vastaa yleisimpiin kysymyksiin

20.12.2017 12:41

Teiden kunnossapitoon liittyvät kysymykset askarruttavat talvisin monia rovaniemeläisiä. Alla on vastattu yleisimpiin kaupungille esitettyihin kysymyksiin.

tienauraus_verkkoon.jpg


1. Kotikadullani on paljon lunta, miksi sitä ei ole aurattu?
Lumiauraa joutuu erityisesti asuntokaduilla välillä odottamaan, koska lumet aurataan kaduilta hoitoluokituksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen. Kun lunta sataa paljon ja pitkään, pääkatujen ja joukkoliikenteen käyttämien katujen aurausta joudutaan tekemään jatkuvasti, jolloin asuntokatujen auraus viivästyy.
Kaupunki ei voi taloudellisista syistä pitää sellaista kalustomäärää odottamassa, että joka paikka kyettäisiin auraamaan puhtaaksi samalla kertaa. Tästä syystä katuverkkoa on jouduttu priorisoimaan sen suhteen, mikä osuus käydään läpi ensimmäisenä ja mikä viimeisenä. 


2. Mihin hoitoluokkaan minun kotikatuni kuuluu?
Hoitoluokitus jakaa kadut pääkatuihin, kokoojakatuihin, asuntokatuihin, yksityisteihin sekä kevyen liikenteen väyliin: 
- Pääkadut: I-luokka
- Kokoojakadut: II-luokka
- Asuntokadut: III-luokka
- Kaupungin kunnossapitämät yksityistiet: IV-luokka
- Kevyen liikenteen väylät jaetaan luokkiin A ja B
Katujen kunnossapitoluokat löytyvät Rovaniemen karttapalvelusta. (Valitse sivun vasemmasta ylälaidasta kuvake, jossa on kaksi valkoista ja yksi tumma vinoneliö, sen jälkeen "teiden kunnossapitoluokitus". Ruutuja klikkaamalla eri hoitoluokat tulevat näkyviin.)


3. Kenen vastuulla katujen lumityöt ovat?
Vastuu katujen hoidosta on jaettu kaupungin ja tontinhaltijoiden kesken. Kaupunki vastaa ajoratojen aurauksesta, mutta lumen kuljetus lumenvastaanottopaikoille kuuluu tontinhaltijalle. Myös jalkakäytävän auraus ja hiekoitus tontin edustalla kuuluvat tontinhaltijalle. 
Lisätietoa vastuista kaupungin nettisivuilla


4. Miksi kaupunki auraa tonttiliittymäni umpeen?
Aurattavan lumimassan on mahduttava jonnekin. Kun tien vierellä on jo valli, lumi purkautuu aurasta tonttiliittymään. Yhden tonttiliittymän aukaisu on pieni juttu, mutta jos kaikki liittymät pidettäisiin avoimena, olisi kalustoa lisättävä merkittävästi.
Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Kaupunki auraa ajoradan, ja kiinteistö vastaa tonttiliittymään muodostuneen aurausvallin poistamisesta. Vastuunjako on kirjattuna kunnossapitolakiin.


5. Naapuri työntää vallinsa lumet kadulle, voinko tehdä samoin?
Ei kannata, sillä kadulle työnnetty lumi siirtyy seuraavalla aurauskerralla seuraavaan tonttiliittymään. Pahimmissa tapauksissa katu täyttyy lumesta niin pahasti, että liikkuminen siellä voi hankaloitua suuresti.
Yllä mainitun lumen poisto kuuluu kokonaisuudessaan kiinteistön omistajalle. Kunnossa- ja puhtaanapitovastuu on määrätty kunnossapitolaissa. 
Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kaupungin katu- tai puistoalueille, vaan lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on vietävä Mäntyvaaran lumenkaatopaikalle. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa.


6. Miksi lunta ajetaan pois yöllä?
Tällöin haitataan liikennettä kaikkein vähiten, eivätkä työkoneet estä muun liikenteen kulkua. Turhaa melua pyritään tietenkin välttämään. Laki määrää, ettei peruuttavan työkoneen piipittävää varoitusääntä saa kytkeä pois päältä. 


7. Milloin kadulla olevia lumikasoja viedään pois?
Aurausvallien poistamiseen tai madaltamiseen ryhdytään viimeistään silloin, kun aurausvallit kaventavat kadun kulkuväyliä niin paljon, että ne haittaavat käyttöä ja turvallisuutta, tai lumivallien korkeus estää riittävän näkyvyyden risteysten tai suojateiden läheisyydessä. Pysäköintipaikkoja voidaan käyttää tarvittaessa lumen varastointipaikkana, ei kuitenkaan kaikkia saman kadun pysäköintipaikkoja.


8. Pulkalla ja kelkalla liikkujat kärsivät hiekoituksesta. Miksi kadut hiekoitetaan koko leveydeltä, vaikka hiekassa ei voi vetää pulkkaa?
Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus aurata ja torjua liukkautta, joten emme voi jättää aurattavasta väylästä osaa auraamatta tai hiekoittamatta. Jalankulun ja pyöräilyn väylillä kulkee myös näkövammaisia, ja he eivät huomaisi hiekoittamatonta aluetta. Hiekoittamaton reuna voisi aiheuttaa liukastumisia, eikä juuri sataneen lumen alta huomaisi, onko väylä hiekoitettu kokonaan vai osittain.