Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>FinTerveys-tutkimus selvittää suomalaisten elintavat, terveysriskit ja toimintakyvyn
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

FinTerveys-tutkimus selvittää suomalaisten elintavat, terveysriskit ja toimintakyvyn

15.3.2017 10:00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnistää 31. tammikuuta kansallisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen, jolla selvitetään terveyden ja hyvinvoinnin koko kirjoa Helsingistä Utsjoelle. Tutkimukseen kutsutaan satunnaisotannalla 10 000 yli 18-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimusryhmät kiertävät 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea tammi-toukokuun aikana. THL järjestää tutkimuksen alkamisesta tiedotustilaisuudet maanantaina 30.1. klo 12 kuudella paikkakunnalla: Helsinki, Tampere, Turku, Lahti, Joensuu ja Oulu.

FinTerveys-tutkimukseen sisältyy terveystarkastus ja kyselylomakkeita. Osa kutsutuista on valittu myös ravintohaastatteluun tai liikunta- ja unimittauksiin. Tutkittavat saavat kaikki itseään koskevat tutkimustulokset.

”Tutkimuksessa on ainutlaatuista, että jokainen tutkittava saa myös oman henkilökohtaisen terveysprofiilinsa eli tiedon, kuinka omat tulokset suhteutuvat muiden samaa ikäryhmää ja sukupuolta edustavien tuloksiin”, kertoo FinTerveys-tutkimuksen koordinaattori Katja Borodulin.

Väestötutkimuksista saatavien tietojen avulla on muun muassa laadittu ravitsemussuosituksia ja kehitetty lääkärien hoito-ohjeita potilaille sekä riskilaskureita, kuten FINRISKI-laskuri. Väestötutkimuksista saatu tieto on ollut keskeisessä asemassa kansallisten terveysohjelmien, kuten Allergiaohjelman ja Lihavuusohjelman valmistelussa. Väestötutkimukset ovat myös tuottaneet tietopohjan toimille, joiden seurauksena monet kansansairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, ja toimintarajoitteet ovat vähentyneet.

Suomessa on Euroopan pisimmät, 1960-luvulle asti juontuvat perinteet tehdä ja hyödyntää kansainvälisesti ainutlaatuisia väestön terveystarkastustutkimuksia. Niistä kertyneillä aineistolla täydennetään rekistereiden ja kyselytutkimusten tietoja, jotta suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja niiden muutoksista saadaan kattava kuva.

”Tutkimukseen valitut henkilöt muodostavat pienoiskuvan Suomessa asuvasta väestöstä. Tämän vuoksi jokainen tutkimukseen valittu henkilö on meille yhtä tärkeä, olit sitten nuori tai vanha, terve tai sairas”, toteaa Katja Borodulin.

Väestötutkimuksista tietoa hyvinvointipolitiikan tueksi

Hyvinvointipolitiikka tarvitsee lähtökohdakseen hyvän tietopohjan, jotta sillä voidaan kohentaa väestön terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja. Yleisimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat aiheuttavat suurimman osan alueellisista ja sosioekonomisten ryhmien välisistä eroista terveydessä ja palvelutarpeissa.

FinTerveys-tutkimuksen kaltaisilla laajoilla väestötutkimuksilla saadaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa väestön terveydestä ja toimintakyvystä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Näitä tietoja tarvitaan, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää voidaan kehittää vastaamaan väestön tarpeisiin.

”Kustannukset kasvavat väestön ikääntyessä. Ilman luotettavaa tietopohjaa hyvinvointipolitiikka on tehotonta ja palvelujen vaikuttavuus voi heikentyä”, toteaa FinTerveys-tutkimuksen vastaava tutkija Seppo Koskinen.

FinTerveys-tutkimus: https://www.thl.fi/finterveys

Lisätietoja
Katja Borodulin
tutkimuksen koordinaattori, tutkimuspäällikkö, erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8569
etunimi.sukunimi@thl.fi

Seppo Koskinen
vastaava tutkija, lääkäri, tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 8762
etunimi.sukunimi@thl.fi