Etusivu>Asiointi>Kaavoitus tiedottaa
Kaavakuulutukset

Kaavoitus tiedottaa

31.1.2018 13:00

mm. 13. kaupunginosa korttelit 28 ja 30 sekä korttelin 20 tontti 4 sekä katu-, virkistys ja erityisalueet, Ylikylän koulu

 Vireille ja Valmisteluvaiheen kuuleminen    

Seuraavat asemakaavan muutokset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 1. – 14.2.2018 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

                      16. kaupunginosan kortteli 3018 tontti 2 sekä pysäköintialue, Naavakuja           
                                             yhdyshenkilö Timo Raitio puh.016-322 8046  

                      18.kaupunginosa kortteli 7025, Teknotie 1
                                            yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 14.2.2018 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen  

Seuraavat asemakaavan muutosluonnokset ja valmisteluaineistot pidetään yleisesti nähtävillä  1. – 14.2.2018 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

                      1. kaupunginosa virkistysalue, Ratamestarinpuisto
                                            yhdyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914 

                    13. kaupunginosa korttelit 28 ja 30 sekä korttelin 20 tontti 4 sekä katu-, virkistys ja erityisalueet,                         Ylikylän koulu
                                            yhdyshenkilö Sipi Hintsanen puh.016-322 8303 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 14.2.2018 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Seuraavat asemakaavan muutosehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä 1. – 14.2.2018 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.                     

                      2. kaupunginosan kortteli 47 tontit 2 ja 3 sekä pysäköinti-, virkistys- ja vesialueet,                                          Veitikantie 35 ja 37, tonttijako
                                            yhdyshenkilö Sipi Hintsanen puh.016-322 8303 

                      3. kaupunginosa virkistysalue Ruokolammenpuisto, Ruokolammentie 2                                            yhdyshenkilö Timo Raitio puh.016-322 8046 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä asiasta. Muistutukset on jätettävä viimeistään 14.2.2018 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori 

Mielipiteitä ja muistutuksia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Sähköisesti jätettävät muistutukset tulee olla allekirjoitettuja. 

Voimaan kuulutettavat kaavat: 

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.12.2017 hyväksynyt seuraavat asemakaavanmuutokset. 

§ 154             1. kaupunginosan kortteli 37 sekä puistoalue, Koskenranta 1 

§ 155             1. kaupunginosan katu- ja pysäköintialueet, Lainaankatu - Pirkkakatu 

§ 156             Asemakaavan muutos korttelin 516 tonteilla 19 - 20 ja 22, Yliopistonkatu, Riihipellontie 

§ 157          11. kaupunginosa pysäköinti-, urheilu-, virkistys- ja vesialueet, Kukanniemi 

Rovaniemen tekninen lautakunta on päätöksellään 21.11.2017 hyväksynyt seuraavan asemakaavanmuutoksen. 

§ 154             5. kaupunginosa kortteli 548 tontit 2 ja 3, Hirttiöntie 

Päätökset ovat saaneet lainvoiman 

Rovaniemi 31.1.2018
Kaupunginhallitus