Etusivu>Asiointi>Kaavoitus tiedottaa
Kaavakuulutukset

Kaavoitus tiedottaa

5.3.2018 10:38

mm. kaavat nähtävillä 6.3.2018 alkaen.

 Vireille  

Seuraava asemakaavan muutos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä
6.3 – 19.3.2018 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

                      4. kaupunginosa kortteli 201 tontti 8, Kivikatu 22

                                            yhdyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 19.3.2018 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen  

Seuraavat asemakaavan muutosluonnokset sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä

6.3 – 19.3.2018 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.                

                3. kaupunginosan kortteli 3065 tontit 2 ja 3, Santamäentie 18 ja 20

                                      yhdyshenkilö Sipi Hintsanen puh.016-322 8303 

                9.kaupunginosa kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17

                                      yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 19.3.2018 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Seuraavat asemakaavan muutosehdotukset ja osayleiskaavaehdostus pidetään julkisesti nähtävillä

6.3. – 4.4.2018 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

                      5. kaupunginosa kortteli 509 tontti 1, Pajakorva 14

                                            yhdyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914 

                      9. kaupunginosa kortteli 9051 tontti 7, Teollisuustie 34, myös tonttijako

                                            yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908 

                      Nivankylä – Ylikylä osayleiskaava

                                            yhdyshenkilö Petteri Lampi puh.016-322 8918 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä asiasta. Muistutukset on jätettävä viimeistään 4.4.2018 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori

Mielipiteitä ja muistutuksia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Sähköisesti jätettävät muistutukset tulee olla allekirjoitettuja. 

Rovaniemi 5.3.2018
Kaupunginhallitus