Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Lampelasta suunnitellaan uutta kaupan ja asumisen keskusta Rovaniemellä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Lampelasta suunnitellaan uutta kaupan ja asumisen keskusta Rovaniemellä

7.10.2016 9:00

Keskeisellä paikalla sijaitsevaa Lampelan teollisuus- ja varastoaluetta kehitetään uuteen käyttöön Rovaniemellä. Maankäyttösopimuksiin liittyvät neuvottelut on tavoitteena saada päätökseen lokakuussa, jonka jälkeen asemakaava viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

ilmakuva-kaavarajalla484.jpg

Asemakaava muuttaa Lampelan teollisuus- ja varastoalueen kaupan ja asumisen alueeksi. Tavoitteena on rakentaa Lampelasta moderni kaupunginosa, joka houkuttelee toimijoita kehittämään alueesta keskuksen. Lampelasta halutaan virikkeellinen ja monimuotoinen alue.

Asemakaavalla syntyy asumiseen soveltuvaa kerrosalaa 20 891 kem2 ja liiketilaa sisältävää rakennusoikeutta noin 100 000 kem2. Tämä sisältää 20 000 kem2:n kokoisen hypermarketin mahdollistavan tontin. Kaupan ja verstastoiminnan yhdistelmän mahdollistavaa kerrosalaa on yhteensä 14 700 kem2 ja asumisen ja kaupan mahdollistavaa kerrosalaa 18 100 kem2.

Kaavaprosessi on laadittu maanhaltijoiden ja omistajien hankeideoiden pohjalle.

– Uskon, että Lampelan alueesta tulee hyvinkin nopeasti keskustaan kiinteästi kuuluva kaupan ja asumisen haluttu alue. Kun vielä lopputulos on laadukas katujen, jalankulun, viherrakentamisen ja rantarakentamisen osalta, uskon että 5-10 vuoden päästä alueella on varsin erilainen tunnelma koko kaupunkikuvan osalta, kiinteistöosakeyhtiö Aittatie 3:n hallituksen puheenjohtaja Harri Heinonen toteaa.

Alueen uusi kokoojakatu, Lampelankatu, yhdistää alueen nelostiehen ja Eteläkeskukseen. Katu rakennetaan asemakaavan mukaisesti. Tavoitteena on päästä käynnistämään rakennustyöt jo vuonna 2017.

Joustava kaava yhteistyöllä

Rovaniemen kaupunki käynnisti Lampelan alueen asemakaavamuutoksen vuonna 2008. Kaavan laatimista varten alue on määrätty neljä kertaa rakennuskieltoon vuosien 2009–2015 välisenä aikana.
Alueen kehittäminen on ratkaistu vuonna 2012 kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskustan osayleiskaavassa, joka on saanut lainvoiman kesällä 2015.

Suunnittelutyöhön ovat tuoneet haasteita muun muassa rakennussuojelu, pilaantuneet maat, tärinä ja käyttötarkoituksen muutokset teollisuudesta asumiseen ja kauppaan.

Kaavan laatimisessa on sovellettu monikumppanuusmallia, jossa kaikki maanomistajat ja -haltijat ovat osallistuneet kaavan suunnitteluun aktiivisesti ja säännöllisesti. Kaavan valmistelun aikana on tehty kolme kyselyä kiinteistön omistajille tai haltijoille. Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla on pidetty säännöllisiä kaavatapaamisia.

– Alussa oli paljonkin jonkinlaista epäluottamusta tulevaan kaavaan, olihan alla kaavaehdotus, jossa siitä olisi tullut lähes täysin tehokas asuntokaava. Välillä haettiin ratkaisua enemmän kauppaa lisäävästä kaavasta. Lopputulos muokkautui kuitenkin näiden joustavaksi yhdistelmäksi. Samoin rakennusoikeuden muutokset saatiin kaavaan nähdäkseni tasapuolisesti. Kaava lienee ensimmäisten joukossa näin joustavasti huomioivasta kaavasta Rovaniemellä ja Suomessakin, Harri Heinonen toteaa.

Lisätietoja:
Tarja Outila, Rovaniemen kaupunginarkkitehti, 040 701 2435
Sakari Trög, Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 040 507 3757
Esko Lotvonen, Rovaniemen kaupunginjohtaja, 040 023 1096
Harri Heinonen, hallituksen puheenjohtaja, KOy Aittatie 3, 050 321 9440