Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemellä kaivataan tiloja bändeille ja yhteisölliseen kulttuuritoimintaan – potentiaalisia vuokrakohteita kartoitetaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemellä kaivataan tiloja bändeille ja yhteisölliseen kulttuuritoimintaan – potentiaalisia vuokrakohteita kartoitetaan

5.4.2017 12:40

Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut järjesti paikallisille kulttuuritoimijoille ZEF-pohjaisen verkkokyselyn tavoitteenaan kartoittaa kaupungissa vallitsevaa tilatarvetta, joka on tullut esille sekä julkisessa keskustelussa että aloitteessa.

Kyselyyn saapui määräajassa yhteensä 116 vastausta eri kulttuuritoimijoilta. Vastaajat edustivat monipuolisesti Rovaniemen kulttuurielämässä toimivia tahoja: yhdistyksiä, seuroja, luovien alojen yrittäjiä, kuvataiteilijoita, käsityöläisiä, muusikoita, tapahtumajärjestäjiä ja esittävän taiteen harrastajia ja ammattilaisia.

Vastauksissa korostui yleisesti tarve kohtuullisen vuokratason yhteisölliselle, matalan kynnyksen kulttuurin monitoimitilalle ja konkreettiselle kohtaamispaikalle. Vastaajien ajatuksena on, että tila mahdollistaisi erilaisten kulttuurialan toimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön.

Yhteisöllinen tila nähtiin uusia asioita mahdollistavana, uutta kulttuuritoimintaa tuottavana ja kaupungin elinvoimaisuutta lisäävänä tekijänä, niin kaupunkilaisten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta. Omaleimaisen ja monipuolisen kulttuurielämän merkitystä osana paikkakunnan identiteettiä korostettiin myös seikkana, joka saa nuoret jäämään kaupunkiin.

Erityisen akuuttina esiin nousi bändien huoli treenitiloista. Useissa vastauksissa oltiin huolestuneita Rakkatien treenikämppäkompleksin tulevaisuudesta, joka jättäisi toiminnan loppuessa yhden arvion mukaan n. 40 paikallista bändiä vaille asianmukaista harjoitustilaa. Tontin ja kiinteistön omistaja Jorma Kuntola kuitenkin vakuuttaa bändien voivan toimia tilassa vielä pitkään, sillä mitään suunnitelmia tontille ei ole tehty.

Tilatarvekartoitusta jatketaan parhaillaan kyselyn tuloksien pohjalta. Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut selvittää kaupungin tilapalveluiden sekä yksityisten kiinteistönomistajien vapaita, kyselyn osoittamaan tarpeeseen soveltuvia tiloja Rovaniemeltä.

Kaupunki pyrkii toimimaan siltana tilanhaltijoiden ja potentiaalisten vuokralaisten välillä, jotta vallitseva tilaongelma saataisiin ratkaistuksi. Vapaa-ajanlautakunnalle esitellään kevään aikana tilakartoitusprosessin etenemistä.

Pop-up kulttuurikahvit tilakysymysten äärellä
Tilatarveselvitystä jatketaan kohtaamisten merkeissä. Unohditko vastata tilatarvekyselyyn? Jäikö jotain olennaista mainitsematta? Haluaisitko jakaa tietoa kulttuuritiloihin liittyen? Pop-up kulttuurikahveilla voit kertoa vapaamuotoisesti ajatuksistasi kulttuuritiloihin liittyen kahvikupposen äärellä. Tule paikan päälle jakamaan näkemyksiäsi erilaisista toimintamalleista kulttuuritoimijoiden yhteisöllisen tilan organisoimiseksi. Tiedot kootaan tilatarvekyselyn tulosten yhteyteen.

Paikan päällä keskustelemassa ja palautetta keräämässä tilakartoitustyössä avustava innovaatioassistentti Laura Rekilä, joka on ollut mukana perustamassa mm. oululaista Tilaa kulttuurille ry:tä ja ollut vahvasti mukana ratkomassa vastaavia tilakysymyksiä Oulussa.

Ajankohdat
Maanantaina 10.4. klo 16-18 pääkirjastolla, Nuortenkirjasto OMA. (Paikalla innovaatioassistentti Laura Rekilä ja kirjastotoimenjohtaja Mikko Paajala)
Keskiviikkona 12.4. klo 16-18 pääkirjastolla, Lapponica-sali. (Paikalla innovaatioassistentti Laura Rekilä ja kulttuurituottaja Roosa Nevala)
Perjantaina 21.4. klo 12-14 kaupungintalolla (Kokoushuone Narvik, 1. krs) (Paikalla innovaatioassistentti Laura Rekilä, sekä vapaa-ajan palveluiden palvelualuepäällikkö Merja Tervo klo 13-14)

Haluatko vuokrata tilaa kulttuuritoimijoille?
Kaupunki toivoo yhteydenottoja yksityisiltä kiinteistönomistajilta vapaiden tilojen suhteen. Yhteydenotot: Kulttuurituottaja Roosa Nevala 0400518235.