• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Hankkeet

Rovaniemen alueidenkäytön strategia päivitetty.

16.2.2012 0:00

Rovaniemen alueidenkäytön strategia valmistui vuonna 2006.

Strategia luotiin työkaluksi vastaamaan haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen toi kaupungin maankäyttöön. Päivitystyön tavoitteena on ollut ajantasaistaa vuonna 2006 valmistunut Rovaniemen alueidenkäytön strategia keskeisiltä osiltaan. Päivitystyössä tarkastellaan strategian toteutumista yleisesti ja esitettyjen indikaattorien osalta. Päivitetty alueidenkäytön strategia tuottaa sisältöä mm. Rovaniemen kaavoitusohjelmaan ja sen toteuttamiseen sekä maakuntakaavan päivitykseen.
Strategiapäivityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota strategiassa esitettyyn keinovalikoimaan ja keinojen toimivuuteen. Päivitystyössä strategista tarkastelua on laajennettu alue- ja yhdyskuntatalouteen.