Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginkirjaston virallinen nimi 1.1.2018 alkaen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginkirjaston virallinen nimi 1.1.2018 alkaen

1.1.2018 16:00

Rovaniemen kaupunginkirjasto- Lapin maakuntakirjaston virallinen nimi 1.1.2018 alkaen on Rovaniemen kaupunginkirjasto. Vapaa-ajan lautakunta on tehnyt tästä päätöksen 30.11.2017.

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016, 8 §) määrittelee alueelliseksi kirjastojen yhteistoiminnan muodoksi alueellisen kehittämistehtävän. Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.

Rovaniemen kaupunginhallitus on antanut suostumuksensa tehtävän vastaanottamiselle 26.6.2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista (660/2017, 2 §) myönsi Rovaniemen kaupunginkirjastolle alueellisen kehittämistehtävän toimialueenaan Lapin kunnat. Asetus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018.

Kulttuurilautakunta on nimennyt (18.2.2011 § 18) Rovaniemen kirjaston viralliseksi nimeksi Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto. Nimeäminen pohjautuu silloiseen kirjastolakiin ja –asetukseen.
Maakuntakirjastotoiminnan muuttuessa alueelliseksi kehittämistehtäväksi, ei ole enää syytä käyttää Lapin maakuntakirjasto – nimeä osana Rovaniemen kaupunginkirjaston nimeä. Eikä pelkkää nimeä Lapin maakuntakirjasto.

Lisätietoja
Kirjastotoimenjohtaja Mikko Paajala, puh. 016-322 2460 / 040 576 2604