Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemi panostaa saamenopetukseen – tavoitteena turvata kielitunnit päiväkodista yläluokille
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemi panostaa saamenopetukseen – tavoitteena turvata kielitunnit päiväkodista yläluokille

25.1.2018 10:43

Tulevaisuudessa saamenopetusta tarjotaan Rovaniemellä sekä äidinkielisille että saamea toisena kielenä oppiville.

Saamentunnit_verkko.jpgUsva Myllykangas (vas.), Neela Hietanen ja Noel Hietanen opettelivat tiistaina nimeämään vaatekappaleita saameksi Karoliina Harvalan johdolla Lapin yliopiston harjoittelukoululla Rovaniemellä.

Rovaniemen kaupunki on käynnistänyt saamenopetuksen kehittämishankkeen, jolla pyritään turvaamaan jatkuva saamen kielen opetus varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka. Heinäkuussa 2017 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on luoda saamenopetuksen järjestämiseen pysyvä toimintamalli. 

Saamenopetuksen tilasta Rovaniemellä on keskusteltu pitkään. Kaupunki haluaa hankkeen myötä ottaa vastuuta saamenkielten tilasta ja tulevaisuudesta.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se jatkuu vuoden 2018 loppuun. Kaupunki on palkannut hankerahoituksella työntekijän, joka toimii samalla saamenopettajana.

Hanketyöntekijä Karoliina Harvalan tehtävänä on suunnitella ja visioida, miten saamenopetus parhaimmillaan toimii Rovaniemellä tulevina vuosina tai vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Hän kerää muun muassa tietoa siitä, miten saamenopetusta on järjestetty muualla saamelaisalueen ulkopuolella. Hän myös verkostoituu opetuksen järjestäjien kanssa, jotta hyväksi koettuja ratkaisuja voitaisiin jakaa.

Haasteena saamenopetuksen järjestämisessä on esimerkiksi se, miten hajallaan olevista oppilaista saadaan muodostettua tarpeeksi suuria opetusryhmiä. Harvalan mukaan nyt selvitetään, voitaisiinko oppilaita alkaa kuljettaa saamentunneille. Kauempana asuville oppilaille järjestettäisiin tarpeen vaatiessa etäopetusta.

Saamenkielinen varhaiskasvatus on Rovaniemellä hyvissä kantimissa, sillä kaupungista löytyy saamenkielinen päiväkoti sekä kielipesä sellaisille lapsille, joiden kotona ei puhuta saamea. Tulevaisuudessa saamen kielipolku jatkuu eheänä perusopetuksen loppuun saakka.

"Esimerkiksi Helsingissä alkaa ensi syksynä kaksikielinen suomi-saame-opetus. Selvitämme, olisiko Rovaniemellä mahdollista aloittaa samanlainen toiminta", Harvala kertoo.

Tulevaisuudessa saamenopetusta tarjotaan Rovaniemellä sekä äidinkielisille että saamea toisena kielenä oppiville. Kevättalvella kartoitetaan halukkaita saamenopetukseen tulijoita ja tähdätään siihen, että elokuussa ensimmäisellä kokonaisella kouluviikolla mahdollisimman moni aloittaisi saamentunnit.

"Toivon, että saamme Rovaniemelle vakituisen mallin saamenopetukseen sekä vakituisen saamenopettajan", Harvala suunnittelee.

Saamenopetuksen järjestäminen on kuin palapeli, jonka ratkaiseminen vaatii vankkaa yhteistyötä koulujen kanssa, Harvala sanoo. Hän haluaa myös kuulla oppilaiden huoltajia ja paikallista saamelaisyhteisöä.

Rovaniemi on Suomen suurimpia saamelaiskeskittymiä: kaupungin alueella elää noin tuhat saamelaista. Saamenopetuksen järjestäminen on tärkeää, jotta saamelaislapset oppivat luku- ja kirjoitustaidon omalla äidinkielellään. Lisäksi he pääsevät käyttämään kieltään muillakin elämän osa-alueilla kuin kotona.

Suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä, ja eniten on pohjoissaamen puhujia. Rovaniemellä lähiopetusta saa tällä hetkellä pohjoissaamessa. Kaksi oppilasta saa etäopetusta koltansaamessa. 

Lisätietoja: Karoliina Harvala, hanketyöntekijä, sivutoiminen tuntiopettaja, karoliina.harvala(at)rovaniemi.fi, p. 0406831134