Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemi varautuu sähköautojen määrän kasvuun
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemi varautuu sähköautojen määrän kasvuun

18.5.2017 15:17

Kaupunki on laatinut suunnitelman latauspisteiden sijainneista.

Rovaniemen kaupunki valmistautuu sähköautojen yleistymiseen ja on laatinut julkisten latauspisteiden yleissuunnitelman. Huhtikuussa 2017 valmistuneen suunnitelman tarkoituksena on ollut muodostaa eri toimijoiden yhteinen näkemys sähköisen liikenteen edistämisestä sekä linjata kaupungin näkemys latauspisteiden toteuttamiskelpoisista sijainneista. Asiassa on huomioitu tienkäyttäjien, liikenneturvallisuuden, kadunpitäjän ja sähkönsiirron näkökulmat.

Yleissuunnitelman mukaan julkiseen ympäristöön perustettavat latauspisteet toteutetaan markkinaehtoisesti Rovaniemen kaupungin toimiessa lupaviranomaisena. Yleissuunnitelmassa on esitetty latauspisteiden sijainnit ja siinä on kuvattu lupaprosessi sopimusehtoineen julkisen latauspisteen perustamiseksi. Latauspisteiden sijoittelua ja niiden määrää on peilattu sähköautojen yleistymiseen tulevien vuosien ajalle. Suunnitelmassa esitetään sijainnin lisäksi muun muassa latauspisteen tyyppi (hidas, normaali tai pika) sekä mainostamisen mahdollisuus pylväsrakenteessa.

Suunnitelman laatimisen taustalla on EU-komission asettama tavoite puolittaa tavanomaisia polttoaineita käyttävien autojen käyttö kaupunkiliikenteessä vuoteen 2030 mennessä ja poistaa ne kaupungeista asteittain vuoteen 2050 mennessä. Myös Suomi tavoittelee vähäpäästöisempää liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut, että kaikkien uusien rekisteröitävien henkilöautojen tulisi vuonna 2030 soveltua vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön.

Latauspisteiden toteuttamista varten työ- ja elinkeinoministeriö on tammikuussa 2017 tekemällään päätöksellä myöntänyt tukea sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen osana hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta. Ministeriö tukee investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin vuosina 2017–2019 yhteensä 4,8 miljoonalla eurolla.

Latauspisteiden yleissuunnitelman laatiminen on ajankohtaista myös matkailun kannalta, sillä muun muassa Norjassa sähköautojen määrä on lähtenyt viime vuosina voimakkaaseen nousuun valtion myöntämien lukuisten taloudellisten etuisuuksien vuoksi. Vuonna 2016 keskimäärin lähes joka kolmas myyty uusi auto on ollut sähköauto tai ladattava hybridi. Suomessakin siirryttäneen lähiaikoina vähäpäästöisten autojen hankintatukeen. Hallitus pohtii 100 miljoonan euron tukipottia sähkö- ja biokaasuautojen hankintaan vuosille 2017–2020. Tällä tähdätään siihen, että Suomen teillä olisi 250 000 sähköautoa ja 50 000 biokaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Lappiin on lisäksi viime vuosina toteutettu valtateiden varteen julkisia latauspisteitä, joten myös suomalaisten kaupunkien tulee varautua autoilevien turistien uusiin vaatimuksiin.

 

Asiaa käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 23.5.

 

 Lisätietoja:

Olli Peuraniemi, Rovaniemen kaupunki, P. 040-5361071 tai olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Aku Raappana, Rovaniemen kaupunki, P. 040-8252536 tai aku.raappana@rovaniemi.fi

Jani Karjalainen, Sito Oy, P. 040-5071674 tai jani.karjalainen@sito.fi