Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Sairaalakadun terveysaseman väliaikaisratkaisut etenevät
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Sairaalakadun terveysaseman väliaikaisratkaisut etenevät

29.3.2017 16:00

Perusturvan toimialajohtaja Markus Hemmilä esittää 5.4. kokoontuvalle perusturvalautakunnalle, että terveyskeskussairaalapalvelujen väistötilojen tarveselvitys hyväksytään. Toimialajohtaja esittää, että sairaansijat keskitetään Sairaalakadulta Pulkamontielle.

Terveyskeskus_Pulkamo.jpgPulkamontien terveysasema


Terveyskeskussairaalapalvelujen väistötilojen tarveselvitys on valmistunut

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2016, että Sairaalakadun kiinteistö tyhjennetään vuoden 2017 loppuun mennessä. Terveyskeskussairaalapalvelujen käytössä on Sairaalakadulla nykyisin tilaa yhteensä 2 324 m2 pääosin rakennuksen 3. kerroksessa (osastot A1, A2, EHVI, kotisairaala, lääkekeskus ja arkisto).

Tarveselvitystyön tavoitteena on ollut löytää kustannustehokas, toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisin väliaikaisratkaisukokonaisuus, joka ei estä meneillään olevaa laajaa toiminnan uudistamis- ja kehittämistyötä. Työryhmä on laatinut kolme (3) erilaista vaihtoehtoa, jotka kaikki muodostuvat useista eri osasista. Vaihtoehdoille laadittiin mitoitusperusteet, alustava tilaohjelma ja tehtiin sen pohjalta alustavat kustannusarviot. Vaihtoehtojen plussat ja miinukset analysoitiin.

Toimialajohtaja esittää tarveselvityksen hyväksymistä ja sairaansijoja Pulkamontielle

Perusturvan toimialajohtaja Markus Hemmilä esittää 5.4. kokoontuvalle perusturvalautakunnalle, että terveyskeskussairaalapalvelujen väistötilojen tarveselvitys hyväksytään. Toimialajohtaja esittää Tilaliikelaitokselle, että hankepäätös toteutetaan vaihtoehto 1:n mukaisesti.

Vaihtoehto 1:ssä sairaansijat keskitetään Pulkamontielle siten, että sinne muodostuu nykyisen osasto K3:n ja arviointiyksikön (ent. Hoiva 3) tiloihin 60 sairaansijaa ja lisäksi samaan yhteyteen tulee tilaelementti (16 sairaansijaa). Tilaelementti muodostuu yhden hengen potilashuoneista. Tämä ratkaisu edellyttää nykyisen arviointiyksikön (ent. Hoiva 3) siirtymistä Näsmäntieltä vapautuviin tiloihin. Perustelujen mukaan tilat mahdollistavat riittävän laadukkaan toiminnan ja lisäksi koko kuntoutussairaalatoiminta saadaan yhteen paikkaan. Kotisairaalan ja lääkekeskuksen tilat tulevat myös Pulkamontielle. Arkiston osalta selvitystyötä jatketaan. Kysymyksessä on väliaikaisratkaisu, jonka kestoa on vielä vaikea arvioida.

Avokuntoutus, ATK-tuki ja tekstinkäsittely siirtyivät jo aiemmin Tilaliikelaitoksen omistamaan Metsäruusun päärakennukseen. Avovastaanottotoiminnan (tiimit ja pikapoli) tilaratkaisua selvitetään edelleen.

Perusturvalautakunnan kokouksen 5.4. esityslista

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Markus Hemmilä, Perusturva
050 577 6409, etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, Perusturva
p. 040 586 1208, etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja
p. 050 569 8655, etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi