Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Ydinkeskustan katujen yleissuunnitelmat toteuttavat keskustan osayleiskaavaa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Ydinkeskustan katujen yleissuunnitelmat toteuttavat keskustan osayleiskaavaa

3.3.2017 11:00

luonnos-Ruokasenkatu-vanha-asema.JPG


Rinnakkain tehdyissä keskustan osayleiskaavassa ja Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 suunnitelmassa linjattiin myös ydinkeskustan liikenteen kehittämiselle suuntaviivoja. Keskustan ruutukaava-aluetta päätettiin kehittää jalankulkuvyöhykkeenä erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla, kuitenkin säilyttäen alueen saavutettavuus myös autolla. Ydinkeskustan rauhoittaminen tarkoittaa toisaalta keskustan kehän kehittämistä palvelemaan paremmin autolla liikkuvia samalla kuitenkin turvallisuudesta huolehtien.

Nyt on käynnistynyt yleissuunnitelmien laatiminen alueen keskeisille kehittämistä vaativille kaduille: Valtakadulle, Ruokasenkadulle, Poromiehentielle ja Lapinkävijäntielle. 1.3. pidettiin yleisötilaisuus, jossa kuultiin kaupunkilaisia ja esiteltiin alustavia luonnoksia katujärjestelyistä. Kutsu oli tavoittanut pienen, mutta aktiivisen joukon asukkaita. Suunnitelmat saivat kokonaisuutena myönteistä palautetta osallistujilta, mutta myös kipupisteitä tuotiin esille. Autoliikenteen sujuvuus ja toisaalta liikenteen aiheuttamat haitat keskusteluttivat. Ruokasenkadun jatkaminen siltana nelostien yli Korundin ja vanhan asemarakennuksen välistä jakoi mielipiteitä.

Luonnokset ovat nähtävissä osoitteessa: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen/Yhdyskuntatekniikka

Palautetta suunnittelijoille voi edelleen jättää maaliskuun aikana sähköpostilla osoitteeseen vesa.verronen(at)ramboll.fi