Yleissuunnitelma antaa kuvan kokonaisuudesta

Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelma on laadittu 18.8.2021 - 30.4.2022 välisenä aikana. Suunnitelman laadinnasta on vastannut Ramboll Oy Rovaniemen kaupungin teknisten palveluiden tilauksesta.

Suunnitelman tarkoituksena on ollut selvittää tulvariskialueet ja -kohteet sekä selvittää minne ja minkä korkuisia tulrvasuojausrakenteita tarvitaan näiden kohteiden turvaamiseksi. Suunnitelma kattaa Saarenkylän, Vitikanpään, Pullinrannan, Lainaanrannan (ml. Arktikumin kohta), Rantavitikan, Koskenkylän ja Vaaralan alueet.

Yleissuunnitelmalla tarkoitetaan tulvasuojausratkaisujen kokonaisuutta, joka sisältää sekä pysyviä kiinteitä ratkaisuja (esim. tulvapenkereet, tulvaseinät, teiden korottamiset) että tilapäiviä ratkaisuja (esim. säkit ja tulvaseinäelementit). Suunnitelma ulottuu sekä kaupungin, valtion että yksityisten hallinnassa oleville maa-alueille.

Suunnittelutyö on painottunut pääosin seuraavien tulvasuojausratkaisujen tarkasteluihin:

  • pysyvien penkereiden ja tarvittavien erikoisrakenteiden avulla toteutettavat osuudet
  • liikenneväylät osana tulvasuojausta (tasaus, tulvaa pidättävät rakenteet), ajoyhteyksien turvaaminen tulvatilanteessa
  • kunnallisteknisten verkostojen suojaustarpeet, tarvittavat pysyvät sulkulaitteet
  • hulevesien hallinta, tulvareitit, tarvittavat pysyvät sulkulaitteet
  • tilapäisin tulvasuojausrakentein suojattavat osuudet sekä tilapäiset sulkulaitteet
  • yksityisten kiinteistöjen omistajien alueiden (tontit) suojausten yhteensovitus kokonaisuuteen

Yleissuunnitelman liitteenä on esitetty jokaiseen suojausta vaativaan kohteeseen tai alueeseen esimerkkiratkaisu tulvasuojauksesta. Esimerkit löytyvät tämän sivun liitetiedostoista.

Suunnitelman pohjalta ei vielä tehdä konkreettisia rakentamispäätöksiä, vaan se on katsaus suojauksen kokonaisuuteen.

 

Valmistelussa kuultu asukkaita ja tehty tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken

Tulvasuojelun yleissuunnitelmaa on laadittu syksyn 2021 ja kevään 2022 välisenä aikana. Osana valmistelua järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta Saaren koululla. Lisäksi toteutettiin karttapohjainen verkkokysely syksyn 2021 aikana.

Valmistelutyötä on tehty myös hankkeen ohjausryhmässä, jossa ovat olleet mukana Rovaniemen keskeisten tulvatoimijoiden edustajat: Lapin ELY-keskus, Kemijoki Oy, Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry, Lapin pelastuslaitos, Napapiirin energia ja vesi oy, Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta sekä kaupungin tekniset palvelut, tilapalvelukeskus ja henkilöstö- ja hallintopalvelut.


Mahdollisuus antaa lausuntoja 30.6.2022 saakka

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on päättänyt asettaa yleissuunnitelman julkisesti nähtäville. Suunnitelmaan voi jättää lausuntoja 30.6.2022 klo 15 mennessä kaupungin kirjaamon kautta.

Lausuntoja voi antaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Lausunnot voi myös toimittaa asiakaspalvelupiste Osviittaan, joka toimii kauppakeskus Rinteenkulmassa, osoitteessa Koskikatu 25, 2. krs.