Lainaanranta ajankohtaista
Lisää uutisia
Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Rovaniemeläisten toiveita alueen käytöstä kerätään kyselyllä loka-marraskuussa 2022. Kyselyn tuloksia ja alustavia suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa talven aikana. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Ilmakuvaa joen varrelta jossa näkyy joki, jätkänkynttiläsilta sekä kaupunkia.


Miten aluetta kehitetään?

Suunnittelualue sijaitsee nelostien, Jätkänkynttilän sillan ja Lainaanrannan kerrostalojen välisellä alueella. Siellä on nykyisin muun muassa viheralueita, lasten leikkipuisto, koirapuisto, venesatama ja matonpesupaikka sekä katuja ja kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitettuja väyliä. 

Tavoitteena on kehittää kaikkia näitä, ja lisäksi alueelle voidaan sijoittaa uusia toimintoja.

Lainaanrannasta on tarkoitus luoda monipuolinen ja houkutteleva ranta-alue, johon eri toiminnot sijoittuvat luontevasti ja jossa kuntalaiset ja vierailijat viihtyvät. 

Syksyn 2022 aikana alueesta tehdään yleissuunnitelma. Sen tarkoitus on antaa selkeä käsitys siitä, minne eri toiminnot on tarkoitus sijoittaa ja miten. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään myöhemmin tarkemmat katu- ja rakennussuunnitelmat.

 

kuva1.jpg

Tässä kartassa on analysoitu suunnittelualueen nykyistä kaupunkitilaa ja maisemaa.
(Klikkaa hiirellä kuva isommaksi)

kuvatausta.jpg 

Tässä kartassa on kuvattu tunnistettuja kehittämistarpeita.
(Klikkaa hiirellä kuva isommaksi)


Tavoiteaikataulu
  • Katujen, puistojen, venesataman ja vesihuollon yleissuunnitelmat laaditaan syksyn 2022 aikana.
  • Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsittelee yleissuunnitelmaa viimeistään alkuvuonna 2023.
  • Yksityiskohtaisemmat rakennussuunnitelmat tehdään vuoden 2023 aikana.
  • Rakennustyöt alkavat vuoden 2023 kesällä. Työt valmistuvat vuoden 2025 syksyyn mennessä.
Miten valmisteluun voi osallistua?
  • Seuraamalla Lainaanrannan uudistushankkeen verkkosivua. Sivulle kootaan hanketta koskevat tiedotteet ja muu oleellinen materiaali.
  • Osallistumalla hanketta koskevaan idointiin, jossa kartoitetaan kuntalaisten toiveita alueen kehittämisestä loka-marraskuussa 2022. 
  • Osallistumalla hanketta käsittelevään yleisötilaisuuteen verkossa tai paikan päällä. Kaupunki tiedottaa tilaisuuden ajankohdasta etukäteen verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissa.