Ajankohtaista
Lisää uutisia
Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Ranta-alueen katu- ja puistosuunnitelmat tulevat nähtäville kesän 2023 jälkeen.

Ilmakuvaa joen varrelta jossa näkyy joki, jätkänkynttiläsilta sekä kaupunkia.


Miten aluetta kehitetään?

Suunnittelualue sijaitsee nelostien, Jätkänkynttilän sillan ja Lainaanrannan kerrostalojen välisellä alueella. Siellä on nykyisin muun muassa viheralueita, lasten leikkipuisto, koirapuisto, venesatama ja matonpesupaikka sekä katuja ja kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitettuja väyliä.

Tavoitteena on kehittää kaikkia näitä, ja lisäksi alueelle voidaan sijoittaa uusia toimintoja.

Helmikuussa 2023 hyväksytty yleissuunnitelma kuvaa sitä, minne eri toiminnot on tarkoitus sijoittaa ja miten. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään tarkemmat katu- ja rakennussuunnitelmat. Valtakadun ja Lainaankadun katusuunnitelmat hyväksyttiin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnassa 23.5.2023. Voit katsoa suunnitelmia tarkemmin lautakunnan verkkosivuilta: Katusuunnitelman hyväksyminen: Valtakatu ja Lainaankatu

Hyväksytyn suunnitelman toteutus alkaa kesällä 2023. Kesän aikana Lainaanrannassa saneerataan myös vesi- ja viemäriputkia. Varsinainen väylä- ja puistorakentaminen tapahtuu pääasiassa kesällä 2024. 

Yleissuunnitelmassa Lainaanrantaan on kaavailtu monenlaisia uudistuksia ja toimintoja. Lainaanrannan venesatamaa on tarkoitus laajentaa ja sen yhteyteen varataan tila tilapäiselle kahvilalle, jalankulun ja pyöräilyn väyliä parannetaan, leikkipuistoa kohennetaan ja leikkipuiston viereen tulee kuntoilualue. Myös tulvasuojelu huomioidaan rakentamalla venesataman tuntumaan tulvamuuri. 

Lähempänä Jätkänkynttilän siltaa olevalle alueelle on suunniteltu kalastuslaituria ja grillikatoksia, nurmialueelle piknikpöytiä ja puistolepotuoleja sekä paikkaa esiintymislavalle tai tilapäiselle taiteelle. Esiintymislavan ympäristöön on suunniteltu nurmiterasseja, joilla voisi istua ja katsella esityksiä tai puistoon ja joelle avautuvaa maisemaa. Jätkänpatsaan ympärille on kaavailtu aukiomaista tilaa istutuksineen.


Havainnekuvia yleissuunnitelmasta
Tavoiteaikataulu
  • Katujen, puistojen, venesataman ja vesihuollon yleissuunnitelmat laaditaan alkuvuoteen 2023 mennessä. (tehty)
  • Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsittelee yleissuunnitelmaa helmikuussa 2023. (tehty)
  • Yksityiskohtaisemmat rakennussuunnitelmat on tarkoitus laatia kahdessa vaiheessa: Ensimmäinen vaihe (Valtakatu–Lainaankatu) valmistuu keväällä 2023 (tehty) ja toinen, Jätkänkynttilän siltaan ulottuva osuus kesällä 2023. Suunnitelmien valmistuttua katu- ja puistosuunnitelmat tulevat nähtäville ja niihin voi vielä jättää muistutuksia.
  • Rakentaminen aloitetaan vesihuollon ja katujen osalta kesällä 2023 ja rakentamista jatketaan vaiheittain vuosina 2024 ja 2025. Valmista on tarkoitus olla syksyllä 2025.
Miten valmisteluun voi osallistua?
  • Seuraamalla Lainaanrannan uudistushankkeen verkkosivua. Sivulle kootaan hanketta koskevat tiedotteet ja muu oleellinen materiaali. Sivulla kerrotaan myös, miten ja missä suunnitteluun voi osallistua eri vaiheissa. 
  • Osallistumalla hanketta koskevaan ideointiin muun muassa kommentoimalla hanketta koskevia suunnitelmia.