Ajankohtaista
Lisää uutisia
Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Ranta-alueen kävely- ja pyöräilyväyliä aletaan rakentaa vuonna 2024. Puisto- ja satamarakenteet uusitaan vuonna 2025. 

Ilmakuvaa joen varrelta jossa näkyy joki, jätkänkynttiläsilta sekä kaupunkia.


Miten aluetta kehitetään?

Suunnittelualue sijaitsee nelostien, Jätkänkynttilän sillan ja Lainaanrannan kerrostalojen välisellä alueella. Siellä on nykyisin muun muassa viheralueita, lasten leikkipuisto, koirapuisto, venesatama ja matonpesupaikka sekä katuja ja kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitettuja väyliä.

Tavoitteena on kehittää kaikkia näitä, ja lisäksi alueelle voidaan sijoittaa uusia toimintoja.

Lainaanrannan katu- ja puistosuunnitelmat hyväksyttiin joulukuussa 2023. Ne perustuvat aiemmin tehtyyn yleisuunnitelmaan. Katu- ja puistosuunnitelmien toteutus alkaa kesällä 2024. 

Lainaanrantaan on tulossa monenlaisia uudistuksia ja toimintoja. Lainaanrannan venesatamaa on tarkoitus laajentaa ja sen yhteyteen varataan tila tilapäiselle kahvilalle, jalankulun ja pyöräilyn väyliä parannetaan, leikkipuistoa kohennetaan ja leikkipuiston viereen tulee kuntoilualue. Myös tulvasuojelu huomioidaan rakentamalla venesataman tuntumaan tulvamuuri. 

Lähempänä Jätkänkynttilän siltaa olevalle alueelle on tulossa ulkogrillejä, nurmialueelle piknikpöytiä ja puistolepotuoleja sekä paikka esiintymiselle ja tilapäiselle taiteelle. Esiintymispaikan ympäristöön tulee nurmiterasseja, joilla voisi istua ja katsella esityksiä tai puistoon ja joelle avautuvaa maisemaa. Jätkänpatsaan ympärille tulee aukiomainen tila istutuksineen.


Havainnekuvia yleissuunnitelmasta
Tavoiteaikataulu
  • Katujen, puistojen, venesataman ja vesihuollon yleissuunnitelmat laaditaan alkuvuoteen 2023 mennessä. (tehty)
  • Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsittelee yleissuunnitelmaa helmikuussa 2023. (tehty)
  • Yksityiskohtaisemmat rakennussuunnitelmat on tarkoitus laatia kahdessa vaiheessa: Ensimmäinen vaihe (Valtakatu–Lainaankatu) valmistuu keväällä 2023 (tehty) ja toinen, Jätkänkynttilän siltaan ulottuva osuus kesällä 2023. Suunnitelmien valmistuttua katu- ja puistosuunnitelmat tulevat nähtäville ja niihin voi vielä jättää muistutuksia. (tehty)
  • Rakentaminen aloitetaan vesihuollon ja katujen osalta kesällä 2023 ja rakentamista jatketaan vaiheittain vuosina 2024 ja 2025. Valmista on tarkoitus olla syksyllä 2025.
Miten valmisteluun voi osallistua?
  • Seuraamalla Lainaanrannan uudistushankkeen verkkosivua. Sivulle kootaan hanketta koskevat tiedotteet ja muu oleellinen materiaali. Sivulla kerrotaan myös, miten ja missä suunnitteluun voi osallistua eri vaiheissa. 
  • Osallistumalla hanketta koskevaan ideointiin muun muassa kommentoimalla hanketta koskevia suunnitelmia.