Uutiset
Lisää uutisia
Edellinen 1 2 3 4 5 6Seuraava
Ajankohtaista
Napsun monitoimitalon rungon pystytys on edennyt kolmanteen kerrokseen helmikuussa 2024. Pienten koulun suunnittelu on alkanut yhteistyössä käyttäjien kanssa. 
Monitoimitalo kokoaa palvelut saman katon alle
Napapiirin, Nivavaaran ja Syväsenvaaran monitoimitalo on päätetty rakentaa, koska osa alueen nykyisistä koulurakennuksista on vanhoja ja eivät enää sovellu koulukäyttöön. Päätöksessä on huomioitu ennuste siitä, miten lapsi- ja oppilasmäärä kehittyy alueella tulevina vuosina.  

Monitoimitalon ideana on taata oppilaalle yhtenäinen koulupolku ensimmäisistä luokista peruskoulun päättövaiheeseen ja mahdollistaa perheille eri palvelut samassa pihapiirissä. Taloon tulee peruskoulu, nuorisotilat, vapaa-ajan palveluja (liikuntaa, kulttuuria), kansalaisopiston ja seurakunnan toimintaa ja kerhoja.

Hanke koostuu uuden monitoimitalon rakentamisesta ja Nivavaaran koulun (Asematie 1) peruskorjauksesta. Uuteen rakennukseen tulevat Napapiirin, Nivavaaran ja Syväsenvaaran nykyiset koulut. Korjattuun Nivavaaran peruskoulun rakennukseen tulee pienten lasten koulu, joka yhdistyy uudisrakennukseen. Koulukäytöstä poistuvat rakennukset puretaan ja maa-alue jatkojalostetaan muuhun käyttöön, esimerkiksi asumiseen.

Monitoimitalon yhteyteen rakennetaan liikuntatilat, jotka palvelevat koulun ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös turnaustoimintaa, suurten tapahtumien järjestämistä sekä tilojen iltakäyttäjiä. Myös koulualueella sijaitsevaa urheilukenttää uudistetaan ja laajennetaan. Kenttä on kouluvuoden aikana päivisin koulun ja läheisen päiväkodin käytössä sekä iltaisin laajasti vapaa-ajan toimintojen ja alueen asukkaiden käytettävissä.

Suunnitelmien mukaan talon kaikkia tiloja voidaan käyttää jokaisena päivänä viikossa ja kaikkina kellonaikoina. Opetustiloissa on tarkoitus järjestää oppituntien ulkopuolella esimerkiksi kansalaisopiston kurssitoimintaa. Lisäksi Rovaniemen seurakunnan kanssa on neuvoteltu tilojen yhteiskäytöstä aamupäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin.
Katso virtuaalikierros uudesta Napsusta
Ainutlaatuinen hanke Rovaniemen kaupungin historiassa
Monitoimitalon rakennushanke on Rovaniemen mittakaavassa ainutlaatuinen: erityistä hankkeessa on paitsi sen laajuus myös toteutustapa. Hankkeen budjetti on noin 39 miljoonaa euroa.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Tässä uudenaikaisessa toteutusmuodossa hankkeen keskeiset osapuolet eli tilaaja, suunnittelijat ja toteuttaja(t) muodostavat yhteisen organisaation eli allianssin. Osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta, tavoitteista ja toteutuksesta.

Allianssissa kaikki sen osapuolet allekirjoittavat yhden sopimuksen, jossa sitoutuvat antamaan täyden panoksensa hankkeen toteuttamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi myös kustannusten hallinnassa. Toteutusmuodolle tyypillistä on myös eri osapuolien mahdollisimman varhainen osallistaminen suunnitteluun. Tällä varmistetaan, että tilat ovat terveelliset, turvalliset, käyttäjille sopivat ja soveltuvat monenlaiseen toimintaan. 
 
Havainnekuva Napsun uudesta monitoimitalosta. Kuvassa näkyy vaalea rakennus. Vasemmanpuoleisesta sisäänkäynnistä pääsee kaikille yhteisiin käsityön ja kotitalouden tiloihin. Oikeanpuoleisen sisäänkäynnin oikealla puolella olevat isot ikkunat kuuluvat ruokasaliin. Oikealla näkyvä punatiilinen osa kuuluu liikuntahalliin. Etualalla uudisrakennuksen eli isompien koululaisten välituntipiha.

 Havainnekuva: Arkkitehdit Rudanko & Kankkunen

Kuvituskuva.
Havainnekuva: Arkkitehdit Rudanko & Kankkunen

Kuvituskuva.

Havainnekuva: Arkkitehdit Rudanko & Kankkunen

Mitä hankkeen aikana tapahtuu vuosina 2022–2026?
 • käynnistetään hankintamenettely (käynnistetty kesällä 2022)
 • valitaan allianssin osapuolet (marraskuussa 2022 hankkeen toteuttajaksi valittiin NCC Suomi Oy) 
 • muodostetaan allianssi, joka alkaa toteuttaa hanketta (tammikuu 2023)
 • käynnistetään kehitysvaihe, jossa 
  suunnitellaan koulualue ja sen toiminnot
  suunnitellaan uudisrakennus
  suunnitellaan Nivavaaran koulun peruskorjaus (kehitysvaihe päättyi elokuussa 2023)
 • suunnitellaan lähiliikuntapaikka (yleissuunnitelma valmis)
 • käynnistetään toteutusvaihe, jossa kehitysvaiheen aikana tehtyjä suunnitelmia täsmennetään ja lopulta toteutetaan (vaihe käynnistyi 18.9.2023)
 • valmiit rakennukset otetaan käyttöön. 
 

 • Asukkaat ja tilojen käyttäjät saivat osallistua hankesuunnitelman tekemiseen.
 • Monitoimitalon hankesuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 29.6. Lautakunta päätti, että liikuntasali toteutetaan laajemman vaihtoehdon mukaisesti.
 • Kaupunginvaltuusto päätti marraskuun talousarviokäsittelyssä varata monitoimitalohankkeeseen 39 miljoonaa euroa vuosille 2022–2025. Tämä kattaa seuraavat uudisrakennuksen, alakoulun peruskorjauksen piha-alueineen ja liikenneväylineen sekä lähiliikuntapaikan laajennuksen ja peruskorjauksen.
 • Tilajaosto päätti 24.11., että hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella toteutusmallilla, joka sisältää suunnittelun ja rakentamisen. Lisäksi jaosto päätti, että hankkeen jatkovalmisteluun kilpailutetaan rakennuttaja-asiantuntija, jolla on vahva kokemus yhteistoiminnallisesta toteutusmallista.
 • Rakennuttaja-asiantuntijaksi valittiin Vison Oy 23.3.
 • Kaupunki kysyi kuntalaisilta nimiehdotuksia monitoimitalolle huhtikuussa.
 • Rovaniemen kaupungin tilajaosto valitsi rakennushankkeen toteutusmuodoksi allianssimallin 19.5.
 • Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus 3.6. hankintailmoitukset.fi -sivustolla
 • Kaupungin markkinainfo rakennusalan toimijoille 14.6. Esittelyssä hanke ja sen toteutusmuoto.
 • Sivistyslautakunta käsitteli monitoimitalon nimiasiaa kokouksessaan 16.6.
 • Tilajaosto käsitteli tarjouspyyntöasiakirjat kokouksessaan 28.6.
 • Hankinnasta julkaistiin alustava tarjouspyyntö 30.6. hankintailmoitukset.fi -sivustolla
 • Kesän aikana siirrettiin kaukolämpö- ja vesihuoltoverkostoa sekä puistomuuntamo tulevan uudisrakennuksen tieltä.
 • Syksyn aikana kilpailutettiin hankkeelle toteuttajakumppani neuvottelumenettelyllä.
 • Loppusyksystä sivistyslautakunta päätti, että monitoimitalon nimi on Napsu.
 • Toteuttajakumppaniksi tilajaosto valitsi NCC Suomi Oy:n.
 • Syksyllä toteutettiin suunnitteluilta monitoimitalon sidosryhmille ja koulujen oppilaiden huoltajille.
  Hankkeen ensimmäinen kehitysvaihe käynnistyy joulukuussa ja jatkuu seuraavaan kevääseen.
 • Rovaniemen kaupunki ja NCC Suomi Oy ovat allekirjoittaneet allianssisopimuksen 27.1.2023. Voimavara-alihankkijoina toimivat arkkitehtitoimisto Rudanko-Kankkunen ja Sitowise Oy. 
 • Uudisrakennuksen rakennustyöt alkavat.
 • Nivavaaran peruskoulun peruskorjausta aletaan suunnitella. Peruskorjaus toteutetaan kokonaisurakkana. 
 • Peruskorjauksen toteuttaja valitaan. 

 • Uudisrakennuksen on tarkoitus olla valmis.
 • Yhtenäinen peruskoulu (vuosiluokat 1–9) aloittaa toimintansa. Vuosiluokat 5–9 opiskelevat uudisrakennuksessa ja vuosiluokat 1–4 Napapiirin peruskoululta vapautuvissa väistötiloissa. 
 • Nivavaaran peruskoulun peruskorjaus alkaa. 
 

 

 


 

 • Kokonaisuuden arvioidaan olevan valmis. Vuosiluokat 1–4 ja kehitysvammaisten ja autististen lasten pienryhmät siirtyvät peruskorjattuun Nivavaaran peruskoulurakennukseen. Ylemmät vuosiluokat toimivat uudisrakennuksessa.

ilmakuvaaNapapiirin-yläaste.jpgKuvassa näkyvään punaiseen rakennukseen peruskorjataan pienten koulu, jossa toimivat 1–4. luokkien opetus, kehitysvammaisten ja autististen lasten ryhmät sekä iltapäiväkerho.