Vaaranlammen monitoimitaloon liittyvät uutiset
Lisää uutisia
Edellinen 1 2 3 ... 5 6 7Seuraava
Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Purkaminen edistyy pala palalta

Vaaranlammen koulurakennusten purku alkoi marraskuun alussa. Jatkokäyttöön sopivia ikkunoita, ovia ja muuta käyttökelpoista tavaraa on otettu talteen. Varsinainen rungon purkaminen alkaa tammikuussa. 

Vaaranlampi-ilmakuva-800px.jpg

Vaaranlammen koulualueen nykyiset rakennukset puretaan.  

Tavoiteaikataulu
 • Koulualueen nykyiset, vuonna 1974 valmistuneet rakennukset puretaan aikavälillä marraskuu 2022 - huhtikuu 2023 
 • Toteuttajan kilpailutus aikavälillä lokakuu-joulukuu 2022
 • Kohteen suunnittelu käynnistyy tammikuussa 2023
 • Rakennustyöt käyntiin kesällä 2023
 • Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2024 lopussa
 • Uusi monitoimitalo otetaan käyttöön tammikuussa 2025, viimeistään elokuussa 2025. 

Mitä kaikkea monitoimitaloon tulee?

Monitoimitaloon tulee koulun, päiväkodin ja esikoulun lisäksi kirjasto, nuorisotilat ja neuvola. Päiväkotiin tulee kahdeksan ryhmää ja alakouluun kolme luokkaa. Koko monitoimitalon laajuus on noin 7400 bruttoneliötä.

Lisäksi monitoimitalon yhteyteen tulee urheilukenttä, joka on kouluvuoden aikana päivisin koulun ja päiväkodin käytössä. Iltaisin kenttää voivat käyttää seurat, liikkujat ja muut alueen asukkaat.

Rakennushanke koostuu vanhojen rakennusten purkamisesta ja uuden monitoimitalon ja lähiliikuntapaikan rakentamisesta. Lisäksi rakennetaan pysäköinti- ja piha-alueet.

Tontinkäyttösuunnitelma.jpg 

Alustava tontinkäyttösuunnitelma, jossa näkyy monitoimitalon toimintojen alustava sijoittuminen tontille.
(Klikkaamalla kuvaa näet kuvan suurempana)

 


Purkamisessa korostetaan kiertotaloutta

Vanhat rakennukset puretaan kiertotalouden ja ekologisuuden periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että hyödyntämiskelpoisesta purkujätteestä vähintään 70 prosenttia kierrätetään. Esimerkiksi hyödyntämiskelpoisia ovia ja ikkunoita sekä ilmastointilaitteita pyritään ohjaamaan uudelleenkäyttöön eli niitä pyritään käyttämään sellaisenaan uudestaan muualla. Metalliosia, tiiltä ja betonia puolestaan ohjataan materiaalihyötykäyttöön. Esimerkiksi betoni- ja tiilimursketta voidaan käyttää maa- tai tierakenteissa, jolloin neitseellistä kiviainesta tarvitaan vähemmän.

Kokonaisuudessa noudatetaan niin sanottuja kiertotalouden etusijajärjestyksen periaatteita:

 • Ensisijaisesti pyritään välttämään jätteen syntymistä
 • Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai uudelleenkäytettävä.
 • Ellei uudelleenkäyttö ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena (kierrätettävä) ja toissijaisesti energiana.
 • Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Etusijajärjestyksestä voi poiketa vain, jos jokin muu vaihtoehto on ympäristön kannalta järkevämpi.

Ylipäätään koko hanke on tarkoitus toteuttaa kestävästi ja vastuullisesti.

 

Miten valmisteluun voi osallistua?
 • Seuraamalla Vaaranlammen kouluhankkeen verkkosivua. Sivulle kootaan hanketta koskevat tiedotteet ja muu oleellinen materiaali. Kokoamme sivuille kahden kuukauden välein myös katsauksen siitä, miten hanke on edennyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi.
 • Osallistumalla kouluhanketta käsitteleviin avoimiin verkkotilaisuuksiin. Verkkotilaisuuksia järjestetään neljä kertaa vuodessa. Kaupunki tiedottaa tilaisuuksista etukäteen verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissa.